Tagarchief: eeuwig leven

Jullie moeten de voorschriften van de HEERE in acht nemen, opdat jullie niet sterven

De titel van dit stukje is een citaat uit Leviticus 8:35. In het hoofdstuk waar dit vers deel van uitmaakt gaat het over de wijding van Aäron en zijn zonen tot priester.

De mannen blijven een week bij de tent van samenkomst. Daarna moet Aäron daadwerkelijk als priester optreden: zie Leviticus 9.

Maar daarna gaat er iets gruwelijk mis.

Nadab en Abihu, de twee oudste zonen van Aäron brengen ‘vreemd vuur’ voor het aangezicht van de HEER (Leviticus 10:1-7). (Overigens vind ik ‘aangezicht’ (HSV) een minder vreemd woord dan ‘gelaat’ (NBV, zie aantekeningen bij de priesterzegen).) De beide mannen worden door het vuur dat uitgaat van het aangezicht van de HEER verteerd.

Wat een keiharde straf! Een stel van die jonge kerels – ze hadden in ieder geval nog geen kinderen, zie Numeri 3:4 en 1 Kronieken 24:2 – die in hun enthousiasme een fout maken?! Het is toch mooi, wat ze doen?

Ja, we kunnen zeggen dat ze het hadden kunnen weten. Zie bovenaan dit stukje.

God gaat hier naar ‘onze maatstaven’ erg ver om Zijn heiligheid duidelijk te laten blijken. Maar wie zijn wij om kritiek te hebben op God? Zie bijvoorbeeld Jesaja 29:16, Jeremia 18:6.

Waar ik verder nog aandacht voor wil vragen is dat over deze gebeurtenis niet geschreven staat dat God verboden had wat Nadab en Abihu deden; er staat dat Hij het niet geboden had!

Wij zijn nog weleens makkelijk, zo van “De Bijbel verbiedt het niet, dus moet het kunnen.”. Misschien een goed idee om daar wat voorzichtiger mee te zijn? Tegenwoordig vallen er, voor zover mij bekend, geen directe doden meer bij het ongehoorzaam zijn aan de geboden van God. Maar het zou wel kunnen dat je je eigen eeuwige leven, en/of dat van je kinderen, klein- en achterkleinkinderen in de waagschaal stelt; zie Voor de schuld van de ouders….

God wil graag gediend worden, maar dan wel op de manier die Hij heeft bepaald. En dat kan (tegenwoordig, maar – en doe vooral niet onnozel – vroeger ook al) dwars tegen maatschappelijke tendenzen ingaan.

Bedenk goed dat God liefhebben betekent Hem gehoorzamen. Zie bijvoorbeeld 1 Johannes 2.

Wij koppelen liefde meer met vrijheid, en minder of helemaal niet met gehoorzaamheid. Maar vraag je eens af wat dat voor vrijheid is? De christelijke vrijheid geeft je ruimte in zaken waarover God geen geboden heeft gegeven.  En ook daarbij moet je goed bedenken dat wat jij wilt misschien wel tegen Gods Woord ingaat. Bestudeer je Bijbel goed! Misschien is het wel verstandig om op zoek te gaan naar iets dat jouw standpunt niet ondersteunt.

Als afsluiting een (hopelijk) confronterende vraag: wil jij deze God wel als jouw God?

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage

Kies ook voor beter leven!

Dat las ik op de voorkant van een supermarktfolder. Maar dat gaat niet over jouw leven. Oké, zijdelings. Op een andere manier.

Het vlees dat je met het keurmerk ‘Beter Leven’ koopt is van dieren die (wat) meer ruimte hebben gehad, meer licht, beter voer etc.. Voor meer informatie over het Beter-Leven-Keurmerk kun je hier kijken. Er zijn ook gradaties in beter leven, aangegeven met 1 of meer sterren.

Als mens kun je ook een beter leven krijgen, maar dat wist je vast al. Christenen geloven in het leven hier en nu, maar ook in een leven na de dood. Dat kun je krijgen als je in Jezus Christus gelooft: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.” (Johannes 3:16-18 – klik hier voor de versie van de HSV).

In het laatste Bijbelboek kun je iets lezen over het nieuwe Jeruzalem: Openbaring 21 en 22:1-5. Maar er staat nog veel meer over het nieuwe leven in de Bijbel. Daar kom ik bij leven en welzijn 😉 nog wel een keer op terug. Ik denk dat het nieuwe leven beslist de moeite waard is…

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

6 december 2017: verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen; geen NBV maar HSV (reden).

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage

Kan Niet ligt op ’t kerkhof…

Opstaan uit de dood? Dat kan toch niet? Veel mensen geloven nog steeds niet dat dat kan. En veel mensen geloven nog steeds dat dat niet kan. Of allebei. Waarom niet? Omdat ze dat niet kunnen?

Lees eens Johannes 11:1-54. Lazarus, een vriend van Jezus, wordt door hem uit de dood opgewekt. En, beste ongelovigen, het is echt gebeurd… De leiders van die tijd, de leden van het Sanhedrin, konden het feit niet wegredeneren, dus dachten ze erover om Jezus zèlf te doden – zie Johannes 11:46-53. En korte tijd later overwogen ze om ook Lazarus te doden: Johannes 12:9-11.

Waarom geloofden de leden van het Sanhedrin niet in Jezus? Nou, het lijkt me sterk dat ze dat niet kònden…

Niet lang daarna stond Jezus zèlf op uit de dood: Matteüs 28:1-15. De leden van het Sanhedrin hadden Pilatus gevraagd om een wacht bij het graf, zie Matteüs 27:62-66. De soldaten die het graf bewaakten, beefden van angst toen het graf openging (Matteüs 28:4). De hogepriesters en de oudsten gaven hun een flinke som geld, en stuurden hen weg met een nogal onnozel excuus waarom ze bij het graf weggelopen zouden zijn: de leerlingen zouden ’s nachts gekomen zijn terwijl de bewakers sliepen, en het lichaam hebben meegenomen.

De leiders van het volk kondenwilden het nog altijd niet geloven. Maar de dood is overwonnen!

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.” (Johannes 3:16-18)

Kun je niet ‘in de naam van Gods enige Zoon’ geloven, of wil je het niet?

Bidden kun je altijd…

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

2 december 2017: verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen: geen NBV maar HSV (reden).

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage