Tagarchief: Bijbel

Een voorspelling is uitgekomen

Jammer, heel erg jammer.

Wat ik min of meer aangekondigd heb in het stukje ‘Op internet verwijzen naar de Bijbel‘ is helaas uitgekomen. De Nieuwe BijbelVertaling is nu alleen nog maar via deBijbel.nl te bereiken, de oude site linkt nu door…

De consequentie is, dat je zonder account niet meer naar verzen kunt verwijzen, alleen naar hoofdstukken. Mèt account kun je wel naar verzen verwijzen, maar krijgt de ‘ontvanger’ te zien dat de link van jou komt.

Nòg een consequentie is, dat vrijwel alle hyperlinks naar de Nieuwe BijbelVertaling in de stukjes hieronder het niet goed meer doen; i.p.v. verzen krijg je een heel hoofdstuk te zien. Erg spijtig. Wellicht zie ik kans om e.e.a. nog eens aan te passen…

Mocht je dit stukje ‘liken’, dan zal ik dat beschouwen als dat je het met mij eens bent dat het erg jammer is dat je nu niet meer op een simpele manier naar de NBV kunt verwijzen.

Reageren kan via het contactformulier; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

Laatste wijziging: 16 januari 2017.
^
Homepage

Op internet verwijzen naar de Bijbel

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft de site debijbel.nl aangepast. Je kunt nu gratis de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) en de Bijbel in Gewone Taal (BGT) lezen, zonder account. Nieuw hieraan is dat de BGT nu ook gratis te lezen is. De NBV kon al geruime tijd gratis geraadpleegd worden, via deze site. Ik vraag me af hoelang dat nog duurt…

Waarom ik me dat afvraag? Lees maar verder…

Dat er meer vertalingen gratis te raadplegen zijn, vind ik een goede ontwikkeling. Zeker als je bedenkt dat ruim twee jaar geleden de site biblija.net voor wat betreft het Nederlands taalgebied ‘uit de lucht gehaald’ is; dat was een erg handige site waarbij je diverse Nederlandse en andere vertalingen gratis online kon lezen en vergelijken.

Dat niveau hebben we nog niet weer bereikt. De reden daarvoor is destijds hoofdzakelijk als financieel weergegeven: “We doen dat al jaren, maar onze grote zorg is dat ons werk over tien, vijftien jaar niet meer mogelijk is. Mensen denken dat we ons werk kunnen financieren vanuit de verkoop van boeken. Maar dat is pertinent onwaar. Royalty’s vormen ongeveer 5-10% van de jaarlijkse inkomsten van het NBG. De rest komt uit lidmaatschappen, donaties en erfenissen. En jaar in jaar uit verliezen we leden, want onze achterban vergrijst. Zo komt onze missie onherroepelijk in gevaar. Het NBG staat voor kwalitatieve vertalingen wereldwijd, en voor betaalbare bijbels via diverse media. Dat willen we graag zo houden.“. In Google is dit citaat nog wel terug te vinden (15 november 2016), maar de oorspronkelijke pagina op de site van het Nederlands Bijbelgenootschap is er niet meer. Ik heb geciteerd uit een e-mail die ik destijds, in november 2014, van het NBG heb ontvangen, omdat ik geprotesteerd had tegen het nieuwe beleid, en waarin een groot stuk ‘standaardtekst’ was opgenomen uit een persbericht of zoiets. Ook werd aangegeven dat biblija.net niet geschikt was voor mobiele apparatuur, maar de hoofdreden om niet alle vertalingen van het NBG die op biblija.net beschikbaar waren opnieuw beschikbaar te stellen was toch wel financieel.

Als je via debijbel.nl wilt verwijzen naar Bijbelteksten kan dat alleen met een account, gratis of betaald. Maar de manier waarop dat gebeurt, doet mij denken dat het NBG over ruimschoots voldoende financiën beschikt. Zie het plaatje hieronder;Plaatje van debijbel nl met gedeeld door als je het te klein vindt om goed te lezen, klik er dan op, dan verschijnt er een grotere versie. Maar ik vraag me wat af… Waarom moet er bij staan dat ik die link heb gedeeld? Bovendien ziet de link er technisch als volgt uit: ‘https://www.debijbel.nl/share/NBV/Judg21:25/YDZrwVDO‘. Laat je dat laatste stukje weg, zoals in ‘https://www.debijbel.nl/share/NBV/Judg21:25/‘, dan kom je terecht op de startpagina van debijbel.nl. Het zal niet gemakkelijk (en dus goedkoop) geweest zijn om dit, in mijn ogen irritante, gedrag aan de site toe te voegen. De links naar de NBV die we nu (nog) hebben zijn veel eenvoudiger, en zonder die onzin van een naam erbij: ‘https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/2-koningen/5/‘. Als je een heel klein beetje gevoel hebt voor hyperlinks kun je deze laatste soort gemakkelijk zelf aanpassen, zonder dat je daarvoor naar de site hoeft. (Zie ‘Hyperlinks naar een Bijbelvertaling‘ voor wat meer techniek.)

Waarom niet ‘ruiterlijk’ teruggekeerd van de ‘dwaling’ van twee jaar geleden? Of moeten we daar nog een tijdje op wachten tot het allemaal ‘vergeten’ is?

Dàt is waarom ik denk dat we de langste tijd genoten hebben van de NBV op die andere site… Maar ik hoop dat ik ongelijk heb. (De rol van Cassandra spelen is niet leuk.)

Opmerking 9 december 2017: inmiddels is de ‘vrees’ bewaarheid geworden, zie ‘Een voorspelling is uitgekomen‘.

Ik wil nog iets kwijt, en ik heb geen zin er een apart stukje aan te wijden; het gaat om een ‘ceterum censeo‘: overigens ben ik van mening dat goede-doelen-organisaties die van giften, donaties, legaten, erfenissen etc. afhankelijk zijn de beloning van hun ‘topmensen’ zouden moeten beperken.

Een korte toelichting. In de mailwisseling die ik in 2014 met het NBG gehad heb heb ik ook kritiek geleverd op de salariëring van de directeur. Mijn mening daarover is ongewijzigd. Ik citeer van de site van Goede Doelen Nederland: “Het realiseren van maatschappelijke doelen vraagt om kwalitatief goed personeel. Daar hoort ook professioneel leiderschap bij met een gepaste beloning.“. Wat mij betreft is een gepaste beloning er een waar je fatsoenlijk van kunt bestaan; dat mag best iets meer zijn dan de beloning van een gewone werknemer (zie bijvoorbeeld 1 Timoteüs 5:17-18), maar er zijn grenzen; als ‘modaal’ iets tussen de € 35.000 en € 40.000 is, dan is het niet zo moeilijk om daarvan het dubbele uit te rekenen. Waarom zijn er dan beloningen van ver boven de € 100.000? Werken voor een goed doel is geen gewone baan! Tegelijk God en het geld dienen is niet mogelijk.

Reageren kan via het contactformulier; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

9 december 2017: als consequentie van wat hierboven al besproken is, heb ik de verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen; geen NBV maar HSV (reden).

Laatste wijziging: 9 december 2017.
^
Homepage

Hyperlinks naar een Bijbelvertaling

Op deze site komen veel verwijzingen (hyperlinks) voor naar de Bijbel. Logisch, want het is een site van een christen: “… waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.” (Lucas 6:45). 😉

Voor de meeste lezers van deze site zal het niet interessant zijn hoe ik dat voor elkaar gekregen heb. Maar voor anderen, die zelf sites bijhouden of die een stuk willen schrijven m.b.v. bijvoorbeeld een tekstverwerker waar ze hyperlinks naar een Bijbelvertaling in willen verwerken, en die niet weten hoe dat moet, kan dit bericht nuttig zijn.

Uitgangspunt voor mij betreffende jouw kennis van hyperlinks is dat je in z’n algemeenheid weet hoe je die moet plaatsen.

Bij het ‘linken’ naar diverse Bijbelvertalingen kwam ik erachter dat dat niet voor alle vertalingen even gemakkelijk gaat. Ik ga een aantal sites van Bijbelvertalingen bijlangs, en hoop dat de techniek ervan niet spoedig weer aangepast gaat worden…

Overigens: wellicht zijn er betere manieren om goede hyperlinks te verkrijgen, daar houd ik mij voor aanbevolen!

Begin wijziging 26 januari 2017. De site van de Nieuwe Bijbelvertaling is wat het maken van hyperlinks betreft gebruiksvriendelijk. Door op ‘Menu’ te klikken kun je een tekst opzoeken, als je Bijbelboek, hoofdstuk en evt. vers/verzen weet. Als je dat nauwkeurig hebt aangegeven, kun je op de knop ‘Kopieer deze link’ klikken, of de link uit de adresbalk van je browser kopiëren. Daarna kun je de link plakken waar je ‘m hebben wilt. Het door jou gekozen gedeelte wordt, als je klikt op zo’n link, gemarkeerd weergegeven. Als je nog niet op de link naar Lucas 6:45 hierboven hebt geklikt, doe dat dan even, dan zie je hoe dat laatste werkt. Einde wijziging 26 januari 2017.

Begin toevoeging 11 november 2016

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft sinds 8 november 2016 de Bijbel in Gewone Taal ook beschikbaar gesteld voor gebruikers zonder account. Dat is gedaan op debijbel.nl. Je kunt daar overigens ook kiezen voor de Nieuwe Bijbelvertaling (Begin doorhaling 26 januari 2017.), maar zolang de site van de Nieuwe Bijbelvertaling nog bestaat (zie hierboven), kun je die beter gebruiken, omdat je daar hyperlinks tot op versniveau kunt maken zonder dat je een account hoeft te hebben.(Einde doorhaling 26 januari 2017.)

Begin doorhaling 2 december 2017.
Hoe je met debijbel.nl hyperlinks moet maken heeft het Bijbelgenootschap hier gepubliceerd. Als je tot op versniveau wilt, heb je een gratis account nodig, maar je lezers zonder account kunnen dan tot maximaal 15 verzen met je meelezen.
Einde doorhaling 2 december 2017,

Einde toevoeging 11 november 2016

Begin wijziging 26 januari 2017. De site van de Willibrordvertaling is wat lastiger. Niet om een gedeelte op te zoeken, maar om het te ‘markeren’ zodat je er een zo nauwkeurig mogelijke hyperlink van kunt maken. Maar daar ga je iets aan doen. Kies een Bijbelboek, en een hoofdstuk (dus niet een pericoop, tenzij je die juist nodig hebt). Je kunt dan 1 of meer verzen selecteren via de balk met ‘Ga!’ erin, maar … dan verandert de link in de adresbalk in een algemene link, en daar heb je voor je doel niets aan. Kijk naar de link in de adresbalk, als je Bijbelboek en hoofdstuk hebt gekozen. Als voorbeeld neem ik Johannes 3:16. Klik maar eens op de link, en dan zie je dat je heel Johannes 3 krijgt. Maar je wilt vers 16 bovenaan de pagina hebben! In de link in de adresbalk zie je getallen staan, in dit geval ‘66955,66990’. Het eerste getal is het beginvers dat wordt getoond, het laatste getal het eindvers. Dus: rekenen! Je moet 15 verzen overslaan, dus wordt het ‘66970,66990’, zoals hier te zien is: Johannes 3:16. Zo doe ik het meestal, om de schijn van ‘tekstenplukkerij’ te vermijden. Wil je nu alléén Johannes 3:16 – waarom zou je je van een beschuldiging van tekstenplukkerij iets aantrekken als je weet dat je geen tekstenplukker bent? – , dan kun je het tweede getal en de komma weglaten: Johannes 3:16. Helaas is de site van de Willibrordvertaling recent nogal achteruitgegaan. Er staat een oudere versie van de Willibrordvertaling op, en naar verzen verwijzen kan niet, voorzover ik heb kunnen zien. Naar hoofdstukken verwijzen kan wel, maar het is eenvoudig te zien hoe dat moet. Einde wijziging 26 januari 2017.

Een andere site die ik veel gebruik is die van de Herziene Statenvertaling. Hier geldt: klik op ‘Oude Testament’ of ‘Nieuwe Testament’ om een lijst van de daarin staande Bijbelboeken te zien te krijgen. Kies een Bijbelboek door erop te klikken, en kies een hoofdstuk in het blok(je) dat je dan te zien krijgt. De link in de adresbalk geeft je Bijbelboek en hoofdstuk, maar niet vers of verzen. Ik kies voor 1 Johannes 3:16. Om het door jou gewenste vers bovenaan te krijgen, kun je aan de link ‘http://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1johannes/3/’ het volgende toevoegen: ‘#3:16’, dus dan wordt het ‘http://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1johannes/3/#3:16’. Kijk maar: 1 Johannes 3:16. Is het door jou gekozen vers helemaal of bijna het laatste vers van een hoofdstuk, dan komt het niet bovenaan te staan, maar (iets) verder naar beneden.

Naar de Naardense Bijbel kun je ook verwijzen. Let op: het kan zijn dat je bij de eerste keer klikken een foutmelding krijgt, klik dan op ‘Opnieuw proberen’. Kies Bijbelboek (let op: de volgorde van de boeken van het Oude Testament is die van het oude Israël, en van de tegenwoordige Joden), hoofdstuk en vers of verzen. Wil je meer dan 1 vers, zet er dan een koppelteken (‘-‘) tussen. De link kun je overnemen uit de adresbalk. Voorbeeld: Spreuken 3:3-4.

Op de site bible.com kun je o.a. de vertalingen NBG 1951 en Het Boek lezen. Je kunt kiezen voor: vertaling, Bijbelboek, hoofdstuk. Bijvoorbeeld: NBG 1951, Lucas 6. De link in de adresbalk ziet er zo uit: ‘https://www.bible.com/nl/bible/328/luk.6’. Maar hoe krijg je nou b.v. vers 31 bovenaan? Dat kan zo: ‘https://www.bible.com/nl/bible/328/luk.6.31’. Voorbeeld: NBG 1951, Lucas 6:31. Maar dan krijg je alléén vers 31 te zien. Wil je er meer zien? Zet dan een koppelstreepje met het gewenste eindvers achter het vers, bijvoorbeeld zo: ‘https://www.bible.com/nl/bible/328/luk.6.31-34’ (NBG 1951, Lucas 6:31-34).

Er is ook een site voor de StatenVertaling (SV). Je kunt tot op versniveau verwijzen. Probeer b.v. Jozua 24:15 ‘aan te wijzen’: klik op Jozua (links in het menu), klik dan op Jozua 24; in de adresbalk zie je dan dit:
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jozu/24.html. Als je daar ‘#15’ achter zet, dus
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jozu/24.html#15, komt vers 15 in beeld. Als je een redelijk groot beeldscherm hebt komt het niet bovenaan, omdat het laatste vers van Jozua 24 onderin blijft staan.

Het heeft ‘even’ geduurd voordat ik e.e.a. doorhad, dus het zou best kunnen dat je nog ergens op deze site een ‘oude’ link aantreft… 😉

Reageren kan via het contactformulier; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

2 december 2017: zoals je hierboven hebt kunnen lezen is mijn enthousiasme voor deBijbel.nl misschien onder een microscoop wel zichtbaar, maar dan moet je goede ogen hebben. Daarom heb ik verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen: geen NBV maar HSV (reden).

Overigens ben ik van mening dat sarcasme prima kan als reactie op incompetent en/of eigenwijs gedrag van christenen; soms moet de spijker even helemaal door dat bord voor de kop heen.

Laatste wijziging: 6 december 2017.
Laatste hyperlinkcontrole: 2 december 2016.
^
Homepage