Tagarchief: vluchteling

Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten

De titel van dit stukje is afkomstig uit het Bijbelboek Leviticus (hoofdstuk 19:33-34). In dat Bijbelboek staat veel ‘droge stof’, die overigens waardevol kan zijn om te bestuderen; soms vind je er ‘achtergronden’ bij andere gedeelten van de Bijbel. Sowieso is elk Bijbelboek waardevol, en heeft het ons iets te zeggen, zie 2 Timoteüs 3:16-17.

Maar dit gaat over vreemdelingen, niet over vluchtelingen; en wij zijn het volk Israël niet, geldt dit dan ook voor ons?

Wat denk je zelf?

Ik draag enkele Bijbelteksten aan om je te helpen beslissen: Spreuken 24:11-12, Matteüs 5:43-48, Matteüs 25:35-36, Marcus 12:29-31, Lucas 6:31. “Ja, maar we moeten de overheid gehoorzamen, dus als onze regering niet meer mensen wil opnemen…” Daarin kan ik een heel eind meegaan, de grens ligt hier: Handelingen 5:29. Maar vóórdat we bij die grens zijn: als ze eenmaal hier, in ons land zijn… dàn kun je vast wel wat met de genoemde Bijbelteksten. N.a.v. Lucas 6:31 zou je eens kunnen proberen te bedenken wat je zèlf zou willen.

Ik heb voor mezelf al wat bedacht: eten, kleding, een verblijfplaats (liefst een echt huis), en als ik de taal van m’n nieuwe land eenmaal een beetje machtig ben: werk; dat laatste óók om mijn nieuwe land iets terug te kunnen betalen (via belastingen).

Mocht je het er niet mee eens zijn, en daar Bijbelse redenen voor hebben, laat het dan weten! (Zie onderaan dit stukje voor contact, of bij Contact.)

Nu ik het toch heb over ‘niet mee eens zijn’, neem ik de gelegenheid te baat voor een ‘ceterum censeo‘.

Overigens ben ik van mening dat je je tegenover iemand die zich op de Bijbel beroept niet zomaar van hem of haar af kunt maken door te zeggen: “Dat is jouw mening.“, alsof het om de keuze van een auto of zoiets gaat. Als je de ander serieus neemt, zul je in ieder geval zijn of haar Bijbelse argumenten moeten beoordelen. Zeker binnen een kerkelijke gemeente: daar kom je niet weg met “Oordeel niet …” (Matteüs 7:1-5); nee, daar moeten we toezicht op elkaar houden (1 Korintiërs 5, i.h.b. de verzen 12-13). En kijk ook eens naar wat Jezus zegt in Johannes 7:24. Dat lijkt wel wat op: verdiep je goed in wat de ander zegt, voordat je er een etiket op plakt. Misschien een goed idee om met het oordeel ‘Dat is jouw mening’ een beetje voorzichtig te zijn.

Derek Prince heeft over ‘oordelen’ een (naar mijn mening (!)) lezenswaardig artikel geschreven.

Wil je ook vluchtelingen en asielzoekers helpen? Kijk dan bijvoorbeeld hier, en zoek je regio. Financieel helpen kan natuurlijk ook! (Zoeken met Google.)

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

9 december 2017: verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen; geen NBV maar HSV (reden).

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage

Heersen en ontzetting zaaien

Oorlogen

Bij ‘heersen en ontzetting zaaien’ denk ik aan oorlogen en vluchtelingen, en aan een stel macho’s met ondermacho’s die niet tevreden zijn met wat ze hebben (b.v. Rusland in Oekraïne), en daar op hun eigen agressieve manier iets aan doen. En aan mensen die de macho’s vanuit hun eigen machismo op een nauwelijks van de agressor verschillende manier bestrijden (b.v. de V.S. in Guantanamo Bay, Rusland in Syrië).

Ik vind het opvallend dat er altijd ‘ondermacho’s’ nodig zijn om een hoop ellende te veroorzaken… Er staat niet voor niets in de Bijbel dat we God meer gehoorzaam moeten zijn dan mensen (Handelingen 4:19 en 5:29), en dat we de meerderheid niet mogen volgen in het kwaad, in slecht gedrag (Exodus 23:2).

Hoever zouden kwaadwillende dictators komen als hun bevelen niet slaafs opgevolgd werden?

En hoeveel christenen laten zich door zulke dictators gebruiken? Rikkert Zuiderveld heeft hier in De slimme Rikkert een mooie uitspraak over gedaan: “Christenen die verwachten te zullen opstaan uit de doden, maar nu niet durven opstaan tegen onrecht, hoe moet dat straks?”.

God

In de Bijbel wordt ‘heersen en ontzetting zaaien’ in verband gebracht met God. Lees maar eens Job 25 (het kortste hoofdstuk van dit Bijbelboek). Bildad geeft hier een nogal negatief beeld van God: je doet het als mens nóóit goed. Job komt zelf niet zo heel veel verder, zie Job 28:12-28.

Dat is een beeld dat wij als gereformeerden ook nog weleens van God hebben, zie b.v. Zondag 24 Vraag & Antwoord 62 van de Heidelbergse Catechismus:

Vraag 62: Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een deel daarvan zijn?
Antwoord: Omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, geheel volmaakt en in alle opzichten met Gods wet in overeenstemming moet zijn (1), terwijl zelfs onze beste werken in dit leven allemaal onvolmaakt en met zonden bevlekt zijn (2).
(1) Deuteronomium 27:26; Galaten 3:10. (2) Jesaja 64:6.

(De Heidelbergse Catechismus is hier te downloaden.)

Dat beeld is niet helemaal Bijbels, beter gezegd, dat beeld is helemaal niet Bijbels. Lees maar eens 1 Korintiërs 3:10-15. Kort gezegd komt dat stukje van Paulus’ brief erop neer dat we, als we op het fundament van Jezus Christus bouwen, altijd gered worden. Ook al zullen sommige van onze bouwsels verbranden.

Op zich geen slecht idee van de Catechismus om ons wat bescheidenheid bij te brengen. Maar een beetje nuancering behoeft dat beeld wel.

Wat is belangrijk als je gelooft? Lees maar eens Jakobus 2:14-26 en Johannes 15:1-17. En sluit af met Johannes 3:18. Dat is toch heel wat anders dan ‘heersen en ontzetting zaaien’? In ieder geval voor de gelovigen!

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

6 december 2017: verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen: geen NBV maar HSV (reden).

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage

Naar Gods beeld…

Sommigen doolden in de barre woestijn
en vonden geen weg naar een stad om te wonen;
zij teerden weg van honger en dorst,
hun levenskracht ging hen verlaten.
In hun nood riepen zij de HEER aan
en Hij redde hen uit hun ellende.
Hij bracht hen weer op de goede weg,
op de weg naar een stad om te wonen.
Zij moeten de HEER om zijn liefde prijzen,
om zijn wonderen voor mensen verricht.
Hij lest de dorst van versmachtende kelen,
Hij voedt hongerige monden met overvloed.

(Psalm 107:4-9 WV 1995)

Gaat dit wellicht over vluchtelingen? Stel nou, vraag ik mij af, dat je God tegenwerkt?

Hij bracht hen weer op de goede weg, op de weg naar een stad om te wonen.“…

En wat doen wij?

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage

Wees gastvrij

Vanochtend vierden wij hier in Bruchterveld het Heilig Avondmaal. Onze predikant hield vooraf een korte preek, met als kern ‘wees gastvrij’ (gebaseerd op Romeinen 12:13b). Hij vermeldde ook Leviticus 19:33-34, waar het volk Israël erop gewezen wordt dat het goed voor vreemdelingen moet zorgen. En Maleachi 3:5, waar God o.a. zegt dat Hij zal getuigen tegen allen die vreemdelingen geen plaats gunnen.

En het is niet meer dan logisch dat als God voor vreemdelingen (vluchtelingen?!) zorgt, wij dat ook moeten doen. Lees maar Matteüs 7:12.

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

29 november 2017: verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen: geen NBV maar HSV (reden).

Laatst gewijzigd: 1 september 2019.
^
Homepage