Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten

De titel van dit stukje is afkomstig uit het Bijbelboek Leviticus (hoofdstuk 19:33-34). In dat Bijbelboek staat veel ‘droge stof’, die overigens waardevol kan zijn om te bestuderen; soms vind je er ‘achtergronden’ bij andere gedeelten van de Bijbel. Sowieso is elk Bijbelboek waardevol, en heeft het ons iets te zeggen, zie 2 Timoteüs 3:16-17.

Maar dit gaat over vreemdelingen, niet over vluchtelingen; en wij zijn het volk Israël niet, geldt dit dan ook voor ons?

Wat denk je zelf?

Ik draag enkele Bijbelteksten aan om je te helpen beslissen: Spreuken 24:11-12, Matteüs 5:43-48, Matteüs 25:35-36, Marcus 12:29-31, Lucas 6:31. “Ja, maar we moeten de overheid gehoorzamen, dus als onze regering niet meer mensen wil opnemen…” Daarin kan ik een heel eind meegaan, de grens ligt hier: Handelingen 5:29. Maar vóórdat we bij die grens zijn: als ze eenmaal hier, in ons land zijn… dàn kun je vast wel wat met de genoemde Bijbelteksten. N.a.v. Lucas 6:31 zou je eens kunnen proberen te bedenken wat je zèlf zou willen.

Ik heb voor mezelf al wat bedacht: eten, kleding, een verblijfplaats (liefst een echt huis), en als ik de taal van m’n nieuwe land eenmaal een beetje machtig ben: werk; dat laatste óók om mijn nieuwe land iets terug te kunnen betalen (via belastingen).

Mocht je het er niet mee eens zijn, en daar Bijbelse redenen voor hebben, laat het dan weten! (Zie onderaan dit stukje voor contact, of bij Contact.)

Nu ik het toch heb over ‘niet mee eens zijn’, neem ik de gelegenheid te baat voor een ‘ceterum censeo‘.

Overigens ben ik van mening dat je je tegenover iemand die zich op de Bijbel beroept niet zomaar van hem of haar af kunt maken door te zeggen: “Dat is jouw mening.“, alsof het om de keuze van een auto of zoiets gaat. Als je de ander serieus neemt, zul je in ieder geval zijn of haar Bijbelse argumenten moeten beoordelen. Zeker binnen een kerkelijke gemeente: daar kom je niet weg met “Oordeel niet …” (Matteüs 7:1-5); nee, daar moeten we toezicht op elkaar houden (1 Korintiërs 5, i.h.b. de verzen 12-13). En kijk ook eens naar wat Jezus zegt in Johannes 7:24. Dat lijkt wel wat op: verdiep je goed in wat de ander zegt, voordat je er een etiket op plakt. Misschien een goed idee om met het oordeel ‘Dat is jouw mening’ een beetje voorzichtig te zijn.

Derek Prince heeft over ‘oordelen’ een (naar mijn mening (!)) lezenswaardig artikel geschreven.

Wil je ook vluchtelingen en asielzoekers helpen? Kijk dan bijvoorbeeld hier, en zoek je regio. Financieel helpen kan natuurlijk ook! (Zoeken met Google.)

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

9 december 2017: verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen; geen NBV maar HSV (reden).

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage