Doel, missie, visie, …

Bedrijven en organisaties hebben vaak een missie, en een visie, en ze stellen doelen.

Een doel dat de meeste bedrijven hebben is: winst maken. Is daar wat mis mee? Want dat is toch vaak het geval als ik ergens over schrijf… 😉

Waarom willen bedrijven winst maken? Kort gezegd: om te kunnen blijven bestaan – en degenen die van het bedrijf ‘leven’ dat te kunnen laten blijven doen. Als je geen winst maakt, kun je niet(s) investeren, en blijf je op een gegeven moment achter bij andere bedrijven. Winst maken is dus een afgeleid doel; het is niet het hoofddoel. Maar veel bedrijfseigenaren en managers vergeten dat.

Kijk maar eens bij Efeziërs 4:28. Even afgezien van de opmerking over ophouden met stelen, staat er dat je hard moet werken om de kost te verdienen en iets te kunnen weggeven aan wie het nodig heeft – niet iedereen kan voor zichzelf de kost verdienen. Tevreden zijn met wat je hebt (Hebreeën 13:5) zet ook een rem op het ongebreideld verzamelen van rijkdom. Paulus waarschuwt ook voor ‘rijk willen worden’, zie 1 Timoteüs 6:9-10. En over stelen gesproken: zie ook Spreuken 3:27-29; er staat niet letterlijk dat niet op tijd betalen stelen is, maar wel dat zulk gedrag schandalig is. En het gebeurt heel vaak! Hoe vaak stel je niet een betaling uit, terwijl je het geld wel hebt?

Kerkelijke gemeentes stellen ook vaak doelen. Ook daarbij is het van belang het einddoel in het oog te houden. Zie bijvoorbeeld: Efeziërs 1:3-14, in het bijzonder de verzen 7-10; en 1 Tessalonicenzen 3:13. Wat in Micha 6:8 staat is ook helder, al is het niet gemakkelijk… Alles moet in dienst staan van liefde tot God en liefde tot je naaste, zie Marcus 12:29-31. Ik heb bewust voor Marcus gekozen omdat daar duidelijk staat dat God liefhebben het belangrijkste is; als je alleen maar je naaste liefhebt, of hem of haar alleen maar liefhebt op jouw manier, gaat er iets verkeerd. Dit wordt mooi beschreven in 1 Johannes 4.

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

9 december 2017: verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen; geen NBV maar HSV (reden).

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage