Tagarchief: vertaling

Op internet verwijzen naar de Bijbel

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft de site debijbel.nl aangepast. Je kunt nu gratis de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) en de Bijbel in Gewone Taal (BGT) lezen, zonder account. Nieuw hieraan is dat de BGT nu ook gratis te lezen is. De NBV kon al geruime tijd gratis geraadpleegd worden, via https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/. Ik vraag me af hoelang dat nog duurt…

Waarom ik me dat afvraag? Lees maar verder…

Dat er meer vertalingen gratis te raadplegen zijn, vind ik een goede ontwikkeling. Zeker als je bedenkt dat ruim twee jaar geleden de site biblija.net voor wat betreft het Nederlands taalgebied ‘uit de lucht gehaald’ is; dat was een erg handige site waarbij je diverse Nederlandse en andere vertalingen gratis online kon lezen en vergelijken.

Dat niveau hebben we nog niet weer bereikt. De reden daarvoor is destijds hoofdzakelijk als financieel weergegeven: “We doen dat al jaren, maar onze grote zorg is dat ons werk over tien, vijftien jaar niet meer mogelijk is. Mensen denken dat we ons werk kunnen financieren vanuit de verkoop van boeken. Maar dat is pertinent onwaar. Royalty’s vormen ongeveer 5-10% van de jaarlijkse inkomsten van het NBG. De rest komt uit lidmaatschappen, donaties en erfenissen. En jaar in jaar uit verliezen we leden, want onze achterban vergrijst. Zo komt onze missie onherroepelijk in gevaar. Het NBG staat voor kwalitatieve vertalingen wereldwijd, en voor betaalbare bijbels via diverse media. Dat willen we graag zo houden.“. In Google is dit citaat nog wel terug te vinden (15 november 2016), maar de oorspronkelijke pagina op de site van het Nederlands Bijbelgenootschap is er niet meer. Ik heb geciteerd uit een e-mail die ik destijds, in november 2014, van het NBG heb ontvangen, omdat ik geprotesteerd had tegen het nieuwe beleid, en waarin een groot stuk ‘standaardtekst’ was opgenomen uit een persbericht of zoiets. Ook werd aangegeven dat biblija.net niet geschikt was voor mobiele apparatuur, maar de hoofdreden om niet alle vertalingen van het NBG die op biblija.net beschikbaar waren opnieuw beschikbaar te stellen was toch wel financieel.

Als je via debijbel.nl wilt verwijzen naar Bijbelteksten kan dat alleen met een account, gratis of betaald. Maar de manier waarop dat gebeurt, doet mij denken dat het NBG over ruimschoots voldoende financiën beschikt. Zie het plaatje hieronder;Plaatje van debijbel nl met gedeeld door als je het te klein vindt om goed te lezen, klik er dan op, dan verschijnt er een grotere versie. Maar ik vraag me wat af… Waarom moet er bij staan dat ik die link heb gedeeld? Bovendien ziet de link er technisch als volgt uit: ‘https://www.debijbel.nl/share/NBV/Judg21:25/YDZrwVDO‘. Laat je dat laatste stukje weg, zoals in ‘https://www.debijbel.nl/share/NBV/Judg21:25/‘, dan kom je terecht op de startpagina van debijbel.nl. Het zal niet gemakkelijk (en dus goedkoop) geweest zijn om dit, in mijn ogen irritante, gedrag aan de site toe te voegen. De links naar de NBV die we nu (nog) hebben zijn veel eenvoudiger, en zonder die onzin van een naam erbij: ‘https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/2-koningen/5/‘. Als je een heel klein beetje gevoel hebt voor hyperlinks kun je deze laatste soort gemakkelijk zelf aanpassen, zonder dat je daarvoor naar de site hoeft. (Zie ‘Hyperlinks naar een Bijbelvertaling‘ voor wat meer techniek.)

Waarom niet ‘ruiterlijk’ teruggekeerd van de ‘dwaling’ van twee jaar geleden? Of moeten we daar nog een tijdje op wachten tot het allemaal ‘vergeten’ is?

Dàt is waarom ik denk dat we de langste tijd genoten hebben van de NBV op die andere site… Maar ik hoop dat ik ongelijk heb. (De rol van Cassandra spelen is niet leuk.)

Opmerking 9 december 2017: inmiddels is de ‘vrees’ bewaarheid geworden, zie ‘Een voorspelling is uitgekomen‘.

Ik wil nog iets kwijt, en ik heb geen zin er een apart stukje aan te wijden; het gaat om een ‘ceterum censeo‘: overigens ben ik van mening dat goede-doelen-organisaties die van giften, donaties, legaten, erfenissen etc. afhankelijk zijn de beloning van hun ‘topmensen’ zouden moeten beperken.

Een korte toelichting. In de mailwisseling die ik in 2014 met het NBG gehad heb heb ik ook kritiek geleverd op de salariëring van de directeur. Mijn mening daarover is ongewijzigd. Ik citeer van de site van Goede Doelen Nederland: “Het realiseren van maatschappelijke doelen vraagt om kwalitatief goed personeel. Daar hoort ook professioneel leiderschap bij met een gepaste beloning.“. Wat mij betreft is een gepaste beloning er een waar je fatsoenlijk van kunt bestaan; dat mag best iets meer zijn dan de beloning van een gewone werknemer (zie bijvoorbeeld 1 Timoteüs 5:17-18), maar er zijn grenzen; als ‘modaal’ iets tussen de € 35.000 en € 40.000 is, dan is het niet zo moeilijk om daarvan het dubbele uit te rekenen. Waarom zijn er dan beloningen van ver boven de € 100.000? Werken voor een goed doel is geen gewone baan! Tegelijk God en het geld dienen is niet mogelijk.

Reageren kan via e-mail (per 28 augustus 2019 geen contactformulier meer); zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

9 december 2017: als consequentie van wat hierboven al besproken is, heb ik de verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen; geen NBV maar HSV (reden).

Laatste wijziging: 9 december 2017 (tekstueel); 29 mei 2019 (hyperlinks naar de HSV).
^
Homepage

Hyperlinks naar een Bijbelvertaling

Op deze site komen veel verwijzingen (hyperlinks) voor naar de Bijbel. Logisch, want het is een site van een christen: “… waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.” (Lucas 6:45). 😉

Voor de meeste lezers van deze site zal het niet interessant zijn hoe ik dat voor elkaar gekregen heb. Maar voor anderen, die zelf sites bijhouden of die een stuk willen schrijven m.b.v. bijvoorbeeld een tekstverwerker waar ze hyperlinks naar een Bijbelvertaling in willen verwerken, en die niet weten hoe dat moet, kan dit bericht nuttig zijn.

Uitgangspunt voor mij betreffende jouw kennis van hyperlinks is dat je in z’n algemeenheid weet hoe je die moet plaatsen.

Bij het ‘linken’ naar diverse Bijbelvertalingen kwam ik erachter dat dat niet voor alle vertalingen even gemakkelijk gaat. Ik ga een aantal sites van Bijbelvertalingen bijlangs, en hoop dat de techniek ervan niet spoedig weer aangepast gaat worden… (en dat is, zoals je wel zult begrijpen, ‘de overwinning van de hoop op de verwachting’, en die overwinning is slechts een slag, niet de oorlog (10 mei 2019).

Overigens: wellicht zijn er betere manieren om goede hyperlinks te verkrijgen, daar houd ik mij voor aanbevolen!

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft sinds 8 november 2016 de Bijbel in Gewone Taal ook beschikbaar gesteld voor gebruikers zonder account. Dat is gedaan op debijbel.nl. Je kunt daar overigens ook kiezen voor de Nieuwe Bijbelvertaling.

Helaas is de site van de Willibrordvertaling enige tijd geleden nogal achteruitgegaan. Er staat een oudere versie van de Willibrordvertaling op, en naar verzen verwijzen kan niet, voorzover ik heb kunnen zien. Naar hoofdstukken verwijzen kan wel, maar het is eenvoudig te zien hoe dat moet.

Een site die ik veel gebruik is die van de Herziene Statenvertaling. Hier geldt: als er nog geen Bijbelgedeelte in beeld is, klik dan op ‘Teksten’, dan krijg je een keuzeveld te zien waarin je een Bijbelboek kunt kiezen. Meer uitleg vind je hier. Wil je een bepaald vers in beeld laten komen dat niet direct al te zien is, dan kun je ‘#’ met het versnummer achter de hyperlink van het hoofdstuk zetten (let op: soms ‘/#’ als de eind-‘/’ er niet staat), bijvoorbeeld zo: ‘https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/markus/12/#30’; in je tekst wordt het dan zo: Marcus 12:30-31, waarmee je naar het eerste en het tweede gebod verwijst.

Naar de Naardense Bijbel kun je ook verwijzen. Let op: het kan zijn dat je bij de eerste keer klikken een foutmelding krijgt, klik dan op ‘Opnieuw proberen’. Kies Bijbelboek (let op: de volgorde van de boeken van het Oude Testament is die van het oude Israël, en van de tegenwoordige Joden), hoofdstuk en vers of verzen. Wil je meer dan 1 vers, zet er dan een koppelteken (‘-‘) tussen. De link kun je overnemen uit de adresbalk. Voorbeeld: Spreuken 3:3-4.

Op de site bible.com kun je o.a. de vertalingen NBG 1951, Het Boek en de Herziene Statenvertaling (HSV) lezen. Je kunt kiezen voor: vertaling, Bijbelboek, hoofdstuk. Bijvoorbeeld: NBG 1951, Lucas 6. De link in de adresbalk ziet er zo uit: ‘https://www.bible.com/nl/bible/328/luk.6’. Maar hoe krijg je nou b.v. vers 31 bovenaan? Dat kan zo: ‘https://www.bible.com/nl/bible/328/luk.6.31’. Voorbeeld: NBG 1951, Lucas 6:31. Maar dan krijg je alléén vers 31 te zien. Wil je er meer zien? Zet dan een koppelstreepje met het gewenste eindvers achter het vers, bijvoorbeeld zo: ‘https://www.bible.com/nl/bible/328/luk.6.31-34’ (NBG 1951, Lucas 6:31-34). Voor de HSV gaat dat als volgt. Bijvoorbeeld: HSV, Lucas 6. De link in de adresbalk ziet er zo uit: ‘https://www.bible.com/nl/bible/1990/luk.6’. Maar hoe krijg je nou b.v. vers 31 bovenaan? Dat kan zo: ‘https://www.bible.com/nl/bible/1990/luk.6.31’. Voorbeeld: HSV, Lucas 6:31. Maar dan krijg je alléén vers 31 te zien. Wil je er meer zien? Zet dan een koppelstreepje met het gewenste eindvers achter het vers, bijvoorbeeld zo: ‘https://www.bible.com/nl/bible/1990/luk.6.31-34’ (HSV, Lucas 6:31-34).

Er is ook een site voor de StatenVertaling (SV). Je kunt tot op versniveau verwijzen. Kies eerst voor Oude Testament, Nieuwe Testament, of Apocriefen. Probeer b.v. Jozua 24:15 ‘aan te wijzen’: klik op Jozua (links in het menu), klik dan op Jozua 24; in de adresbalk zie je dan dit:
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jozu/24.html. Als je daar ‘#15’ achter zet, dus
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jozu/24.html#15, komt vers 15 in beeld. Als je een redelijk groot beeldscherm hebt komt het niet bovenaan, omdat het laatste vers van Jozua 24 onderin blijft staan.

Het heeft ‘even’ geduurd voordat ik e.e.a. doorhad, dus het zou best kunnen dat je nog ergens op deze site een ‘oude’ link aantreft… 😉

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

2 december 2017: zoals je hierboven hebt kunnen lezen is mijn enthousiasme voor deBijbel.nl misschien onder een microscoop wel zichtbaar, maar dan moet je goede ogen hebben. Daarom heb ik verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen: geen NBV maar HSV (reden).

Overigens ben ik van mening dat sarcasme prima kan als reactie op incompetent en/of eigenwijs gedrag van christenen; soms moet de spijker even helemaal door dat bord voor de kop heen.

Laatste wijziging: 1 september 2019.
Laatste hyperlinkcontrole: 10 mei 2019.
^
Homepage

Vertaalverschillen

In ‘Vertaalverschillen’ besteed ik aandacht aan grote verschillen in betekenis van eenzelfde vers of gedeelte uit de Bijbel tussen verschillende vertalingen. Dit stukje komt misschien wel nooit ‘af’. 😉

Een bevallige vrouw houdt vast aan haar eer,
zoals geweldplegers vasthouden aan hun rijkdom.

Een vrouw verwerft haar eer door haar bevalligheid,
een man zijn rijkdom door zijn kracht.

Twee keer Spreuken 11:16, het eerste citaat uit de Herziene Statenvertaling, het tweede uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

En wat een betekenisverschil! De tweede vertaling krijgt ‘de meeste stemmen’, als je op internet rondkijkt in andere vertalingen dan deze twee. Maar is die beter? En waarom wel of niet?

Een ander voorbeeld: bekijk eens 2 Samuel 13:39 in enkele vertalingen:

Verlangde David er naar om Absalom weer te zien? Dat wel… maar wilde hij hem bestrijden, of juist weer bij zich hebben? Kijk hier (pdf, pagina’s 45-50) voor een verklaring voor de vertaling die in de Nieuwe Bijbelvertaling geboden wordt.

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage