Categoriearchief: cursus

Omgaan met verschillen

Beste voorganger (predikant of preeklezer) in de gereformeerde kerken vrijgemaakt,

Deze keer richt ik mij in een open bericht in het bijzonder tot u, i.p.v. tot iedere lezer persoonlijk. Normaliter gebruik ik geen ‘u’ in mijn berichten, maar deze keer doe ik dat wèl, vanwege de afstand die ik tot u voel. (Uiteraard geldt hier dat wie de schoen past, z’n hoed op moet zetten.)

Enige tijd geleden kreeg ik een preek over me heen over ‘omgaan met verschillen’. (Geen fijngevoelige formulering, hè? Lees nog maar even verder…)

In die preek werd o.a. over de discussie Man, Vrouw en Ambt (onder de afkorting ‘mvea’ zijn veel artikelen terug te vinden, b.v. via Google) gesproken. Volgens de maker van de preek moesten we niet moeilijk doen over de vrouw in het ambt, over enkele jaren zouden we er toch om kunnen lachen. Verder zei hij  dat verschillen kunnen leiden tot steeds meer verdeeldheid, en dat dat van de duivel komt; maar het verwijt (en dus ‘de zwarte piet’ – of gebruiken we die uitdrukking al niet meer?) ging richting degenen die tegen de vrouw in het ambt zijn.

Laat ik voor mezelf spreken: waarom ben ik daar op tegen? De regels die ik heb geleerd over omgang met de Bijbel zijn o.a. deze: 1 Timoteüs 3:16-17, 2 Petrus 1:20-21. Weet u niet wat daar staat? Klik dan op de betreffende link – er wordt dan een nieuw tabblad geopend en u kunt de teksten lezen. Met deze teksten in het achterhoofd lees ik b.v. 1 Timoteüs 3, en Titus 1:5-9. Dan kom ik tot de conclusie dat de leiding van de kerk bij mannen hoort te berusten. Tot nu toe zijn er nog geen Bijbelse argumenten gevonden waarmee de geldigheid van deze twee teksten voor nu ontkend kan worden. Daarover is genoeg informatie te vinden op internet, of in b.v. het blad Nader Bekeken.

Het is overigens nu niet mijn bedoeling om die discussie hier te voeren.

Waar het me nu om gaat is hoe serieus mijn standpunt wordt genomen. Ik beroep mij op Gods Woord, ik probeer God lief te hebben boven alles, en mijn naaste als mijzelf. Ik lees her en der in de Bijbel dat ik ‘liefde’ niet volgens mijn eigen normen mag invullen, zie b.v. 1 Johannes 5:2; daar staat het zelfs zó sterk geformuleerd dat duidelijk wordt dat ik mijn naaste niet werkelijk liefheb als ik God niet liefheb en Zijn geboden bewaar.

Dat heeft dus niks te maken met het liefhebben van ‘regeltjes’; dat heeft te maken met het liefhebben van God, en van mijn naaste.

Vindt u het dan zelf ook niet van gebrek aan liefde getuigen om deze liefde van mij tot God en mijn naaste (die ik niet graag van ‘het pad’ af zie raken) weg te zetten als duivelswerk? Ik krijg immers de schuld van de verdeeldheid? Waarom zou ik investeren in de relatie met mensen die zich op bepaalde punten toch niet naar Gods Woord willen richten? Ik probeer het wel – zie o.a. dit bericht dat u nu leest.

De synode heeft dat bepaald niet geprobeerd. Ik begrijp werkelijk niet hoe een meerderheid van afgevaardigden vanuit de kerken ten eerste besluit om de vrouw in het ambt toe te laten (maar die discussie ga ik hier niet voeren), en ten tweede dat besluit direct te laten ingaan! Het had van minimale wijsheid getuigd het eerste besluit door een volgende synode te laten toetsen (en dus het tweede achterwege te laten).

Ik hoop dat u nu begrijpt waarom ik hierboven schreef dat ik ‘een preek over me heen’ kreeg. Ik heb er een enorme hekel aan dat mensen hun eigen standpunt brengen als het Woord van God, misschien onbedoeld, maar toch.

U bereikt er uw doel ook absoluut niet mee; hooguit zullen degenen die zich er niet in hebben verdiept (omdat ze dat niet kunnen of niet willen) zich laten verleiden u te volgen door de mooi klinkende woorden, vooral als u er retorische vragen invlecht als “Wil je de ander liefhebben met de liefde van Christus?”; maar degenen die zich daadwerkelijk willen baseren op Gods Woord krijgen alleen maar méér het gevoel dat ze niet serieus genomen worden, en dat komt de eenheid, die u zegt te zoeken, niet bepaald ten goede.

Ik roep u op terug te keren tot Gods Woord. Ik weet dat dat voor de meeste van de voorgangers die ik met dit bericht aanschrijf aan dovemansoren gericht is, maar toch doe ik het; zie Ezechiël 33:1-20 voor een andere reden dan de liefde tot God en mijn naaste die ik hierboven al genoemd heb.

Misschien kunnen we elkaar over enige tijd wel met ‘je’ en ‘jij’ aanspreken, of het blijft ‘u’, maar dan uit beleefdheid en niet vanwege de afstand…

God zegene uw overwegingen.

 

Hyperlinks naar een Bijbelvertaling

Op deze site komen veel verwijzingen (hyperlinks) voor naar de Bijbel. Logisch, want het is een site van een christen: “… waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.” (Lucas 6:45). 😉

Voor de meeste lezers van deze site zal het niet interessant zijn hoe ik dat voor elkaar gekregen heb. Maar voor anderen, die zelf sites bijhouden of die een stuk willen schrijven m.b.v. bijvoorbeeld een tekstverwerker waar ze hyperlinks naar een Bijbelvertaling in willen verwerken, en die niet weten hoe dat moet, kan dit bericht nuttig zijn.

Uitgangspunt voor mij betreffende jouw kennis van hyperlinks is dat je in z’n algemeenheid weet hoe je die moet plaatsen.

Bij het ‘linken’ naar diverse Bijbelvertalingen kwam ik erachter dat dat niet voor alle vertalingen even gemakkelijk gaat. Ik ga een aantal sites van Bijbelvertalingen bijlangs, en hoop dat de techniek ervan niet spoedig weer aangepast gaat worden…

Overigens: wellicht zijn er betere manieren om goede hyperlinks te verkrijgen, daar houd ik mij voor aanbevolen!

Begin wijziging 26 januari 2017. De site van de Nieuwe Bijbelvertaling is wat het maken van hyperlinks betreft gebruiksvriendelijk. Door op ‘Menu’ te klikken kun je een tekst opzoeken, als je Bijbelboek, hoofdstuk en evt. vers/verzen weet. Als je dat nauwkeurig hebt aangegeven, kun je op de knop ‘Kopieer deze link’ klikken, of de link uit de adresbalk van je browser kopiëren. Daarna kun je de link plakken waar je ‘m hebben wilt. Het door jou gekozen gedeelte wordt, als je klikt op zo’n link, gemarkeerd weergegeven. Als je nog niet op de link naar Lucas 6:45 hierboven hebt geklikt, doe dat dan even, dan zie je hoe dat laatste werkt. Einde wijziging 26 januari 2017.

Begin toevoeging 11 november 2016

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft sinds 8 november 2016 de Bijbel in Gewone Taal ook beschikbaar gesteld voor gebruikers zonder account. Dat is gedaan op debijbel.nl. Je kunt daar overigens ook kiezen voor de Nieuwe Bijbelvertaling (Begin doorhaling 26 januari 2017.), maar zolang de site van de Nieuwe Bijbelvertaling nog bestaat (zie hierboven), kun je die beter gebruiken, omdat je daar hyperlinks tot op versniveau kunt maken zonder dat je een account hoeft te hebben.(Einde doorhaling 26 januari 2017.)

Begin doorhaling 2 december 2017.
Hoe je met debijbel.nl hyperlinks moet maken heeft het Bijbelgenootschap hier gepubliceerd. Als je tot op versniveau wilt, heb je een gratis account nodig, maar je lezers zonder account kunnen dan tot maximaal 15 verzen met je meelezen.
Einde doorhaling 2 december 2017,

Einde toevoeging 11 november 2016

Begin wijziging 26 januari 2017. De site van de Willibrordvertaling is wat lastiger. Niet om een gedeelte op te zoeken, maar om het te ‘markeren’ zodat je er een zo nauwkeurig mogelijke hyperlink van kunt maken. Maar daar ga je iets aan doen. Kies een Bijbelboek, en een hoofdstuk (dus niet een pericoop, tenzij je die juist nodig hebt). Je kunt dan 1 of meer verzen selecteren via de balk met ‘Ga!’ erin, maar … dan verandert de link in de adresbalk in een algemene link, en daar heb je voor je doel niets aan. Kijk naar de link in de adresbalk, als je Bijbelboek en hoofdstuk hebt gekozen. Als voorbeeld neem ik Johannes 3:16. Klik maar eens op de link, en dan zie je dat je heel Johannes 3 krijgt. Maar je wilt vers 16 bovenaan de pagina hebben! In de link in de adresbalk zie je getallen staan, in dit geval ‘66955,66990’. Het eerste getal is het beginvers dat wordt getoond, het laatste getal het eindvers. Dus: rekenen! Je moet 15 verzen overslaan, dus wordt het ‘66970,66990’, zoals hier te zien is: Johannes 3:16. Zo doe ik het meestal, om de schijn van ‘tekstenplukkerij’ te vermijden. Wil je nu alléén Johannes 3:16 – waarom zou je je van een beschuldiging van tekstenplukkerij iets aantrekken als je weet dat je geen tekstenplukker bent? – , dan kun je het tweede getal en de komma weglaten: Johannes 3:16. Helaas is de site van de Willibrordvertaling recent nogal achteruitgegaan. Er staat een oudere versie van de Willibrordvertaling op, en naar verzen verwijzen kan niet, voorzover ik heb kunnen zien. Naar hoofdstukken verwijzen kan wel, maar het is eenvoudig te zien hoe dat moet. Einde wijziging 26 januari 2017.

Een andere site die ik veel gebruik is die van de Herziene Statenvertaling. Hier geldt: klik op ‘Oude Testament’ of ‘Nieuwe Testament’ om een lijst van de daarin staande Bijbelboeken te zien te krijgen. Kies een Bijbelboek door erop te klikken, en kies een hoofdstuk in het blok(je) dat je dan te zien krijgt. De link in de adresbalk geeft je Bijbelboek en hoofdstuk, maar niet vers of verzen. Ik kies voor 1 Johannes 3:16. Om het door jou gewenste vers bovenaan te krijgen, kun je aan de link ‘http://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1johannes/3/’ het volgende toevoegen: ‘#3:16’, dus dan wordt het ‘http://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1johannes/3/#3:16’. Kijk maar: 1 Johannes 3:16. Is het door jou gekozen vers helemaal of bijna het laatste vers van een hoofdstuk, dan komt het niet bovenaan te staan, maar (iets) verder naar beneden.

Naar de Naardense Bijbel kun je ook verwijzen. Let op: het kan zijn dat je bij de eerste keer klikken een foutmelding krijgt, klik dan op ‘Opnieuw proberen’. Kies Bijbelboek (let op: de volgorde van de boeken van het Oude Testament is die van het oude Israël, en van de tegenwoordige Joden), hoofdstuk en vers of verzen. Wil je meer dan 1 vers, zet er dan een koppelteken (‘-‘) tussen. De link kun je overnemen uit de adresbalk. Voorbeeld: Spreuken 3:3-4.

Op de site bible.com kun je o.a. de vertalingen NBG 1951 en Het Boek lezen. Je kunt kiezen voor: vertaling, Bijbelboek, hoofdstuk. Bijvoorbeeld: NBG 1951, Lucas 6. De link in de adresbalk ziet er zo uit: ‘https://www.bible.com/nl/bible/328/luk.6’. Maar hoe krijg je nou b.v. vers 31 bovenaan? Dat kan zo: ‘https://www.bible.com/nl/bible/328/luk.6.31’. Voorbeeld: NBG 1951, Lucas 6:31. Maar dan krijg je alléén vers 31 te zien. Wil je er meer zien? Zet dan een koppelstreepje met het gewenste eindvers achter het vers, bijvoorbeeld zo: ‘https://www.bible.com/nl/bible/328/luk.6.31-34’ (NBG 1951, Lucas 6:31-34).

Er is ook een site voor de StatenVertaling (SV). Je kunt tot op versniveau verwijzen. Probeer b.v. Jozua 24:15 ‘aan te wijzen’: klik op Jozua (links in het menu), klik dan op Jozua 24; in de adresbalk zie je dan dit:
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jozu/24.html. Als je daar ‘#15’ achter zet, dus
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jozu/24.html#15, komt vers 15 in beeld. Als je een redelijk groot beeldscherm hebt komt het niet bovenaan, omdat het laatste vers van Jozua 24 onderin blijft staan.

Het heeft ‘even’ geduurd voordat ik e.e.a. doorhad, dus het zou best kunnen dat je nog ergens op deze site een ‘oude’ link aantreft… 😉

Reageren kan via het contactformulier; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

2 december 2017: zoals je hierboven hebt kunnen lezen is mijn enthousiasme voor deBijbel.nl misschien onder een microscoop wel zichtbaar, maar dan moet je goede ogen hebben. Daarom heb ik verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen: geen NBV maar HSV (reden).

Overigens ben ik van mening dat sarcasme prima kan als reactie op incompetent en/of eigenwijs gedrag van christenen; soms moet de spijker even helemaal door dat bord voor de kop heen.

Laatste wijziging: 6 december 2017.
Laatste hyperlinkcontrole: 2 december 2016.
^
Homepage