Heersen en ontzetting zaaien

Oorlogen

Bij ‘heersen en ontzetting zaaien’ denk ik aan oorlogen en vluchtelingen, en aan een stel macho’s met ondermacho’s die niet tevreden zijn met wat ze hebben (b.v. Rusland in Oekraïne), en daar op hun eigen agressieve manier iets aan doen. En aan mensen die de macho’s vanuit hun eigen machismo op een nauwelijks van de agressor verschillende manier bestrijden (b.v. de V.S. in Guantanamo Bay, Rusland in Syrië).

Ik vind het opvallend dat er altijd ‘ondermacho’s’ nodig zijn om een hoop ellende te veroorzaken… Er staat niet voor niets in de Bijbel dat we God meer gehoorzaam moeten zijn dan mensen (Handelingen 4:19 en 5:29), en dat we de meerderheid niet mogen volgen in het kwaad, in slecht gedrag (Exodus 23:2).

Hoever zouden kwaadwillende dictators komen als hun bevelen niet slaafs opgevolgd werden?

En hoeveel christenen laten zich door zulke dictators gebruiken? Rikkert Zuiderveld heeft hier in De slimme Rikkert een mooie uitspraak over gedaan: “Christenen die verwachten te zullen opstaan uit de doden, maar nu niet durven opstaan tegen onrecht, hoe moet dat straks?”.

God

In de Bijbel wordt ‘heersen en ontzetting zaaien’ in verband gebracht met God. Lees maar eens Job 25 (het kortste hoofdstuk van dit Bijbelboek). Bildad geeft hier een nogal negatief beeld van God: je doet het als mens nóóit goed. Job komt zelf niet zo heel veel verder, zie Job 28:12-28.

Dat is een beeld dat wij als gereformeerden ook nog weleens van God hebben, zie b.v. Zondag 24 Vraag & Antwoord 62 van de Heidelbergse Catechismus:

Vraag 62: Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een deel daarvan zijn?
Antwoord: Omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, geheel volmaakt en in alle opzichten met Gods wet in overeenstemming moet zijn (1), terwijl zelfs onze beste werken in dit leven allemaal onvolmaakt en met zonden bevlekt zijn (2).
(1) Deuteronomium 27:26; Galaten 3:10. (2) Jesaja 64:6.

(De Heidelbergse Catechismus is hier te downloaden.)

Dat beeld is niet helemaal Bijbels, beter gezegd, dat beeld is helemaal niet Bijbels. Lees maar eens 1 Korintiërs 3:10-15. Kort gezegd komt dat stukje van Paulus’ brief erop neer dat we, als we op het fundament van Jezus Christus bouwen, altijd gered worden. Ook al zullen sommige van onze bouwsels verbranden.

Op zich geen slecht idee van de Catechismus om ons wat bescheidenheid bij te brengen. Maar een beetje nuancering behoeft dat beeld wel.

Wat is belangrijk als je gelooft? Lees maar eens Jakobus 2:14-26 en Johannes 15:1-17. En sluit af met Johannes 3:18. Dat is toch heel wat anders dan ‘heersen en ontzetting zaaien’? In ieder geval voor de gelovigen!

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

6 december 2017: verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen: geen NBV maar HSV (reden).

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage