Kan Niet ligt op ’t kerkhof…

Opstaan uit de dood? Dat kan toch niet? Veel mensen geloven nog steeds niet dat dat kan. En veel mensen geloven nog steeds dat dat niet kan. Of allebei. Waarom niet? Omdat ze dat niet kunnen?

Lees eens Johannes 11:1-54. Lazarus, een vriend van Jezus, wordt door hem uit de dood opgewekt. En, beste ongelovigen, het is echt gebeurd… De leiders van die tijd, de leden van het Sanhedrin, konden het feit niet wegredeneren, dus dachten ze erover om Jezus zèlf te doden – zie Johannes 11:46-53. En korte tijd later overwogen ze om ook Lazarus te doden: Johannes 12:9-11.

Waarom geloofden de leden van het Sanhedrin niet in Jezus? Nou, het lijkt me sterk dat ze dat niet kònden…

Niet lang daarna stond Jezus zèlf op uit de dood: Matteüs 28:1-15. De leden van het Sanhedrin hadden Pilatus gevraagd om een wacht bij het graf, zie Matteüs 27:62-66. De soldaten die het graf bewaakten, beefden van angst toen het graf openging (Matteüs 28:4). De hogepriesters en de oudsten gaven hun een flinke som geld, en stuurden hen weg met een nogal onnozel excuus waarom ze bij het graf weggelopen zouden zijn: de leerlingen zouden ’s nachts gekomen zijn terwijl de bewakers sliepen, en het lichaam hebben meegenomen.

De leiders van het volk kondenwilden het nog altijd niet geloven. Maar de dood is overwonnen!

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.” (Johannes 3:16-18)

Kun je niet ‘in de naam van Gods enige Zoon’ geloven, of wil je het niet?

Bidden kun je altijd…

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

2 december 2017: verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen: geen NBV maar HSV (reden).

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage