… de adem van een mens …

Wie ziet of de adem van een mens naar boven opstijgt en die van een dier afdaalt naar de aarde?

Deze vraag vind je in Prediker 3:16-22, waar in de Nieuwe Bijbelvertaling boven staat: “Onrecht en onderdrukking”. Erg positief klinkt ’t niet, vind ik.

Maar er staat méér in de Bijbel. Gisteren werd ik daar nog eens weer op gewezen, tijdens de dankdienst voor het leven van mijn vriend Gerrit. Het thema van die dienst was 1 Tessalonicenzen 4:13. Vrij vertaald staat er ongeveer dit: “Lieve mensen, we willen uw onzekerheid over de doden wegnemen, zodat u geen verdriet hoeft te hebben zoals degenen die geen hoop hebben.”. En die onzekerheid wordt dan weggenomen in de verzen 14-18.

En lees dan ook de andere Bijbelgedeelten die in de dienst aan de orde kwamen, en die Gerrit ook zèlf had uitgezocht: Psalm 91:1-4, en Openbaring 21:1-4.

Ik ben dankbaar dat God mij, al was het hier maar kort, deze vriend gegeven heeft.

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

6 december 2017: verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen: geen NBV maar HSV (reden).

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage