Categoriearchief: feestdag

opgevaren naar de hemel

Dat is het eerste stukje van het zesde artikel van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat de dag waarop dit bericht bij leven en welzijn gepubliceerd wordt/is Hemelvaartsdag is.

Over de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus kun je lezen in Marcus 16:19 (summier), Lucas 24:50-53, Handelingen 1:4-14 en op nog wel meer plaatsen in de Bijbel.

Maar ik wil het nu hebben over wat de Heidelbergse Catechismus ons leert over de hemelvaart, waarom het goed is dat die heeft plaatsgevonden. De vragen en antwoorden heb ik overgenomen van een document in pdf-formaat dat je kunt downloaden van dit deel van de site van de GKv.

Ik weet van ‘vroeger’ nog wel dat het erg nuttig was dat mij werd uitgelegd dat Jezus naar de hemel moest gaan, want vanuit mezelf begreep ik dat niet; en al zeker niet dat de leerlingen blij waren dat Hij opgenomen was in de hemel (Lucas 24:52). En aangezien de Catechismus er een ‘duidelijke mening’ op nahoudt, lijkt het mij zinvol die hier weer te geven, en te kijken waarop die mening gebaseerd is. (De teksten hebben van mij hyperlinks gekregen.)

Wat is voor ons de waarde van de hemelvaart van Christus?

Vraag 46: Wat belijdt u met de woorden: opgevaren naar de hemel?
Antwoord: Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde naar de hemel is opgenomen (1) en daar ons ten goede is (2), totdat Hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden (3).
(1) Marcus 16:19; Lucas 24:51; Handelingen 1:9. (2) Romeinen 8:34; Efeziërs 4:10; Kolossenzen 3:1; Hebreeën 4:14; 7:24, 25; 9:24. (3) Matteüs 24:30; Handelingen 1:11.
Vraag 49:
Antwoord: Ten eerste is Hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader om voor ons te pleiten (1). Ten tweede hebben wij in Hem ons vlees in de hemel tot een onderpand, dat Hij als het Hoofd ons, zijn leden, ook tot Zich nemen zal (2). Ten derde zendt Hij ons zijn Geest als tegenpand (3); door zijn kracht zoeken wij wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is (4).
(1) Romeinen 8:34; 1 Johannes 2:1. (2) Johannes 14:2, 3; Johannes 17:24; Efeziërs 2:6. (3) Johannes 14:16; 16:7; Handelingen 2:33; 2 Korintiërs 1:22; 5:5. (4) Filippenzen 3:20; Kolossenzen 3:1.

In volgende vragen en antwoorden gaat de Catechismus verder in op de waarde van het feit dat Christus aan de rechterhand van God zit, waarmee nòg duidelijker wordt waarom onze Heer Jezus Christus naar de hemel moest gaan.

En op een dag komt Hij terug! Hij zal ‘mij met alle uitverkorenen tot Zich nemen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid.‘. Hoelang het nog duurt voordat dat gebeuren gaat? Ik weet het niet. Zelfs Jezus weet het niet (zie Marcus 13:32). Maar God stelt het niet onnodig uit, zie 2 Petrus 3:9.

Reageren kan via het contactformulier; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.
Laatste wijziging: 6 juni 2019.
^
Homepage

Pasen

Afgelopen zondag (21 april 2019) was het voor ons Pasen, a.s. zondag (morgen, 28 april 2019, dus) zal het dat voor de ‘orthodoxe’ christenen zijn (b.v. in Oekraïne, waar men elkaar op een bijzondere manier groet op de Paasmorgen, zie Христос воскрес! Воістину воскрес!). Deze hele week is het Pesach, het feest dat aan de basis ligt van ons Pasen.

Maar waarom vallen de data waarop Pasen gevierd wordt niet samen? Volgens Wikipedia zijn de data verschillend sinds het Eerste Concilie van Nicea (325).

De redenen waarom dit gebeurd is doen mij niet direct denken dat ‘naastenliefde’ daarbij zat… maar misschien wel een verkeerd idee van het liefhebben van God.

Triest.

Maar gelukkig is het elk jaar weer Pasen! In de evangeliën staat daarover het een en ander opgetekend: Matteüs 28, Marcus 16, Lucas 24, Johannes 20.

Zie evt. ook … meer dan vijfhonderd …

Er komt een tijd dat het elke dag Koningsdag is.

Laatste wijziging: 20 mei 2019.

… meer dan vijfhonderd …

Christus is opgestaan!

Veel mensen geloven niet dat Jezus echt uit de dood is opgestaan. En toch zijn er heel veel mensen geweest die Hem gezien hebben na Zijn opstanding uit de dood. Hij is een keer aan meer dan vijfhonderd mensen verschenen: zie 1 Korintiërs 15:6. In de tijd dat Paulus dat schreef kon je dus navraag doen. En ook nog bij verschillende mensen op verschillende tijden…

En in datzelfde hoofdstuk staat ook hoe belangrijk het is dat Jezus daadwerkelijk uit de dood is opgestaan: 1 Korintiërs 15:17.

Ik kan dus helemaal niks met “Het verhaal gaat…“.

In Oekraïne en andere landen ten oosten van ons land hebben ze de goede gewoonte elkaar op Paasmorgen te groeten; de eerste zegt: “Христос воскрес!” De andere antwoordt: “Воістину воскрес!”. En dat betekent: “Christus is opgestaan!” respectievelijk “Hij is echt opgestaan!” (zie ook Христос воскрес! Воістину воскрес!).

Dat is de boodschap van Pasen, en daar mogen wij het mee doen.

Reageren kan via het contactformulier; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

Laatste wijziging: 25 mei 2019.
^
Homepage

Stille nacht?

Vandaag is het Kerstfeest!

Veel mensen denken dan aan de komst van de Zoon van God als mens naar deze aarde.

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. (Johannes 3:16-18.)

Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.

(Lucas 2:14.)

Duurt het nog lang voor Jezus voor de tweede keer komt?

De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

(2 Petrus 3:9.)

Wat valt hier nog aan toe te voegen?

Ik wens je een gezegend Kerstfeest!

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Wat zullen we nou krijgen? Russisch!? Nee, Oekraïens. Dat lijkt wel wat op Russisch, maar het verschil is, denk ik, vergelijkbaar met het verschil tussen Nederlands en Fries.

En wat betekent het? Als mensen elkaar tegenkomen op de Paasmorgen zegt de één: “Христос воскрес!”, en de ander antwoordt: “Воістину воскрес!”, oftewel de één zegt: “Christus is opgestaan!”, en het antwoord is “Hij is echt opgestaan!”.

En over dat laatste wil ik het hebben.

Hij is echt opgestaan!

Daarover, en over wat er kort daarna gebeurde, wordt verteld in Matteüs 28, Marcus 16, Lucas 24 en Johannes 20 en 21.

Er zijn mensen die beweren dat Jezus Christus, (Christus = Messias, betekenis ‘gezalfde’), niet echt uit de dood is opgestaan. Sommigen van die mensen willen dan nog wel geloven dat Hij belangrijk is voor ons leven, als voorbeeld. Maar dat is onzin! Dat vind ik niet alleen, dat denk ik niet alleen, maar dat is zo. Waarom? Lees maar eens, met deze opmerkingen in je achterhoofd, 1 Korintiërs 15.

Is je iets opgevallen?

Ik kan hiervandaan niet zien of je ja knikt of nee schudt, en ook niet horen of je ja of nee zegt. Lees daarom nog maar eens de verzen 12 t/m 19 van 1 Korintiërs 15.

Als Christus niet is opgewekt, heeft het geen zin in Hem te geloven.

Dus, als je niet gelooft dat onze Heer Jezus Christus daadwerkelijk uit de dood is opgestaan, stop dan maar met lezen, want wat ik verder hieronder nog schrijf, heeft voor jou geen enkele waarde, hooguit om ermee te spotten – en, mocht je die neiging hebben, in het Bijbelboek Spreuken staat van alles over spotters, maar Jezus heeft ook gezegd: “… gooi je parels niet voor de zwijnen…” (Matteüs 7:6)…

Jezus Christus is dus inderdaad, echt, daadwerkelijk, opgestaan uit de dood.

Veel mensen vinden het prachtig om zaken uit de Bijbel abstract op te vatten. Dat kan verschillende voordelen hebben, denk ik: je lijkt in de ogen van de ongelovigen wat minder dom, je bent wat meer acceptabel, ‘salonfähig’; en je kunt je gemakkelijker onttrekken aan het morele beroep dat door de Bijbel op je gedaan wordt.

Op een gegeven moment willen enkele schriftgeleerden en farizeeën graag een teken van Jezus zien, zie Matteüs 12:38-42. Wat ze krijgen is het teken van Jona. (Ik neem aan dat sommige van de sceptici die ik hierboven heb gevraagd te stoppen met lezen nog steeds lezen.) Jona levend in een grote vis? En dat zou echt gebeurd moeten zijn? Nog niemand heeft een vis op deze aarde ontdekt waarin, waarmee, dat zou kunnen! En tòch is het echt gebeurd – anders zou Jezus dit voorbeeld niet hebben gebruikt.

Er zijn vast ook wel mensen (die nog steeds dit stukje lezen) die niet geloven dat Adam de eerste mens was. Zie ook mijn stukje over evolutie en theologie. Is dat zo belangrijk dan, dat je gelooft dat Adam de eerste mens was? Ik verwijs naar enkele verzen uit het al eerder genoemde 1 Korintiërs 15, nl. de verzen 45 t/m 49. En verder naar Romeinen 5:12-21. En ook al heb je die stukken al heel vaak gelezen, lees ze nog maar een keer!

Theologisch moet Adam wel echt bestaan hebben…

Wellicht is het een goed idee om jezelf (weer) eens af te vragen of je goedgelovig of goed gelovig bent.

Reageren kan via het contactformulier; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

2 december 2017: verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen: geen NBV maar HSV (reden).

Laatste wijziging: 19 mei 2019.
^
Homepage