Stille nacht?

Vandaag is het Kerstfeest!

Veel mensen denken dan aan de komst van de Zoon van God als mens naar deze aarde.

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. (Johannes 3:16-18.)

Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.

(Lucas 2:14.)

Duurt het nog lang voor Jezus voor de tweede keer komt?

De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

(2 Petrus 3:9.)

Wat valt hier nog aan toe te voegen?

Ik wens je een gezegend Kerstfeest!