opgevaren naar de hemel

Dat is het eerste stukje van het zesde artikel van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat de dag waarop dit bericht bij leven en welzijn gepubliceerd wordt/is Hemelvaartsdag is.

Over de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus kun je lezen in Marcus 16:19 (summier), Lucas 24:50-53, Handelingen 1:4-14 en op nog wel meer plaatsen in de Bijbel.

Maar ik wil het nu hebben over wat de Heidelbergse Catechismus ons leert over de hemelvaart, waarom het goed is dat die heeft plaatsgevonden. De vragen en antwoorden heb ik overgenomen van een document in pdf-formaat dat je kunt downloaden van dit deel van de site van de GKv.

Ik weet van ‘vroeger’ nog wel dat het erg nuttig was dat mij werd uitgelegd dat Jezus naar de hemel moest gaan, want vanuit mezelf begreep ik dat niet; en al zeker niet dat de leerlingen blij waren dat Hij opgenomen was in de hemel (Lucas 24:52). En aangezien de Catechismus er een ‘duidelijke mening’ op nahoudt, lijkt het mij zinvol die hier weer te geven, en te kijken waarop die mening gebaseerd is. (De teksten hebben van mij hyperlinks gekregen.)

Wat is voor ons de waarde van de hemelvaart van Christus?

Vraag 46: Wat belijdt u met de woorden: opgevaren naar de hemel?
Antwoord: Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde naar de hemel is opgenomen (1) en daar ons ten goede is (2), totdat Hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden (3).
(1) Marcus 16:19; Lucas 24:51; Handelingen 1:9. (2) Romeinen 8:34; Efeziërs 4:10; Kolossenzen 3:1; Hebreeën 4:14; 7:24, 25; 9:24. (3) Matteüs 24:30; Handelingen 1:11.
Vraag 49:
Antwoord: Ten eerste is Hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader om voor ons te pleiten (1). Ten tweede hebben wij in Hem ons vlees in de hemel tot een onderpand, dat Hij als het Hoofd ons, zijn leden, ook tot Zich nemen zal (2). Ten derde zendt Hij ons zijn Geest als tegenpand (3); door zijn kracht zoeken wij wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is (4).
(1) Romeinen 8:34; 1 Johannes 2:1. (2) Johannes 14:2, 3; Johannes 17:24; Efeziërs 2:6. (3) Johannes 14:16; 16:7; Handelingen 2:33; 2 Korintiërs 1:22; 5:5. (4) Filippenzen 3:20; Kolossenzen 3:1.

In volgende vragen en antwoorden gaat de Catechismus verder in op de waarde van het feit dat Christus aan de rechterhand van God zit, waarmee nòg duidelijker wordt waarom onze Heer Jezus Christus naar de hemel moest gaan.

En op een dag komt Hij terug! Hij zal ‘mij met alle uitverkorenen tot Zich nemen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid.‘. Hoelang het nog duurt voordat dat gebeuren gaat? Ik weet het niet. Zelfs Jezus weet het niet (zie Marcus 13:32). Maar God stelt het niet onnodig uit, zie 2 Petrus 3:9.

Reageren kan via het contactformulier; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.
Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage