Tagarchief: Nieuwjaar

Armen

Overigens hoeft er onder u geen arme te zijn, want de HEERE zal u overvloedig zegenen in het land dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, als u tenminste de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaamt, door al deze geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen.

Dit staat in Deuteronomium 15:4-5.

En dan, een stukje verderop, in Deuteronomium 15:11, staat er dit:

Want  armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u: U moet uw hand wijd opendoen voor uw broeder, de onderdrukte en de arme in uw land.

Alweer een tegenstelling in de Bijbel? Daar zijn er nogal wat van… – zie bijvoorbeeld Hebben wij eigenlijk wel iets in te brengen?.

En, aansluitend bij de titel van het stukje waarnaar ik hierboven verwijs: we hebben hier kennelijk wèl iets in te brengen. We kunnen onze hand wijd opendoen voor onze medemensen!

Er is al vaker een pleidooi gevoerd voor het geven van tien procent van je inkomsten aan goede doelen; een mooi voorbeeld van zo’n pleidooi heb ik gevonden op de website van Ernst Leeftink. Lees het maar eens! Mocht je daar nu geen tijd voor hebben, doe het dan later… Een citaat uit zijn blog:

Aan het geefgedrag van een christen kun je afmeten hoe het gesteld is met de dankbaarheid tegenover God en het vertrouwen op God.

Ik vind het een goed stuk om over na te denken, en zelf ben ik het ook gaan doen het afgelopen jaar (die 10 procent, de verdeling 1/3 – 2/3 heb ik niet gecontroleerd, maar daar ga ik ook rekening mee proberen te houden, bij leven en welzijn); en ik heb er verder ook niks aan toe te voegen…

Voordat ik je het beste ga wensen voor dit nieuwe jaar 2018 wil ik nog wijzen op het feit dat er een verschil is tussen rijkdom en zegen. Dat ligt voor de meeste mensen nogal voor de hand, maar toch… Zie bijvoorbeeld Spreuken 30:7-9 of lees Agur.

Wat is zegen dan wel? Naar mijn idee in ieder geval dit: onder ons zijn de eeuwige armen van God (zie Deuteronomium 33:27).

Ik wens je Gods zegen voor 2018!

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage

2017 – alweer een nieuw jaar…

Uren, dagen, maanden, jaren…

Jezus is nog niet opnieuw gekomen. Hoelang duurt dat nog? Ook in de hemel stellen mensen die vraag, zie Openbaring 6:9-11. Ze vragen ook om wraak. Is dat, dat vragen om wraak, iets dat wij ook mogen doen?

Daar heb je Bijbelstudie voor nodig, denk ik.

Bijbelstudie… een goed voornemen? Laat het daar dan niet bij blijven!

Met Bijbelstudie kunnen we elkaar als ‘lichaam van Christus’ opbouwen. We kunnen er vertrouwen mee opbouwen, niet alleen op God, maar ook op en in elkaar.

Over enkele maanden vieren we, als God het wil en wij leven, Pasen. Het feest van de opstanding van onze Heer.

Dat brengt me bij iets anders: is Jezus ècht opgestaan? Er zijn heel veel mensen die daaraan twijfelen, maar Zijn boodschap zó de moeite waard vinden dat ze de Opstanding symbolisch opvatten, evenals (bijna) alle andere wonderverhalen in de Bijbel.

Het symbolisch opvatten van wonderverhalen vind ik soms wel begrijpelijk, maar niet altijd verstandig. Als de Bijbel geen goede aanleiding geeft om iets symbolisch op te vatten, waarom zou je dat dan doen? Om je aan te passen aan de tegenwoordige cultuur? Dat zal je niet helpen, zie o.a. Johannes 15:18-27 en 1 Korintiërs 1:18-25.

En met Christus’ opstanding symbolisch opvatten voeg je jezelf bij de ‘beklagenswaardigste mensen’, zie 1 Korintiërs 15:12-19.

Wel/niet mee eens? Dan toch maar naar Bijbelstudie… 😉

Gods zegen in 2017!

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

24 december 2017: verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen; geen NBV maar HSV (reden).

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage