2017 – alweer een nieuw jaar…

Uren, dagen, maanden, jaren…

Jezus is nog niet opnieuw gekomen. Hoelang duurt dat nog? Ook in de hemel stellen mensen die vraag, zie Openbaring 6:9-11. Ze vragen ook om wraak. Is dat, dat vragen om wraak, iets dat wij ook mogen doen?

Daar heb je Bijbelstudie voor nodig, denk ik.

Bijbelstudie… een goed voornemen? Laat het daar dan niet bij blijven!

Met Bijbelstudie kunnen we elkaar als ‘lichaam van Christus’ opbouwen. We kunnen er vertrouwen mee opbouwen, niet alleen op God, maar ook op en in elkaar.

Over enkele maanden vieren we, als God het wil en wij leven, Pasen. Het feest van de opstanding van onze Heer.

Dat brengt me bij iets anders: is Jezus ècht opgestaan? Er zijn heel veel mensen die daaraan twijfelen, maar Zijn boodschap zó de moeite waard vinden dat ze de Opstanding symbolisch opvatten, evenals (bijna) alle andere wonderverhalen in de Bijbel.

Het symbolisch opvatten van wonderverhalen vind ik soms wel begrijpelijk, maar niet altijd verstandig. Als de Bijbel geen goede aanleiding geeft om iets symbolisch op te vatten, waarom zou je dat dan doen? Om je aan te passen aan de tegenwoordige cultuur? Dat zal je niet helpen, zie o.a. Johannes 15:18-27 en 1 Korintiërs 1:18-25.

En met Christus’ opstanding symbolisch opvatten voeg je jezelf bij de ‘beklagenswaardigste mensen’, zie 1 Korintiërs 15:12-19.

Wel/niet mee eens? Dan toch maar naar Bijbelstudie… 😉

Gods zegen in 2017!

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

24 december 2017: verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen; geen NBV maar HSV (reden).

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage