Vrede met God – daar kun je wel/niet mee wachten

Doorhalen wat niet van toepassing is…

Ik hoor mensen wel eens zeggen dat ze nog niet aan belijdenis doen toe zijn. Als ik dan doorvraag, willen sommigen hun gedrag (nog) niet aanpassen aan wat zij denken dat God van een belijdend christen vraagt.

Dat vind ik een merkwaardige redenering. Als je Jezus liefhebt, doe je wat hij zegt: Johannes 14:15-24. Je gaat er in ieder geval niet bewust tegenin… toch?

Maar je kunt je toch op het laatste moment nog bekeren? Ja, dat kan! De ene misdadiger die naast Jezus aan het kruis hing deed dat (zie Lucas 23:39-43). Maar hij kreeg er de tijd voor! Dat is niet voor iedereen weggelegd. Sommige mensen komen plotseling om, op een onverwacht moment. Neem Gods oproep om in hem te geloven daarom serieus. Kies nu meteen nog wie je dienen wilt (vergelijk Jozua 24:15).

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

29 november 2017: verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen: geen NBV maar HSV (reden).

Laatst gewijzigd: 1 september 2019.
^
Homepage