Het kwade kan niet zonder het goede

Veel mensen zien goed en kwaad als tegengestelde, even sterke krachten. Sommige mensen geloven helemaal niet in het bestaan van goed en kwaad, en verwijten andere mensen dat ze fout zitten als ze dat wèl doen.

Aan die laatstgenoemde categorie wil ik niet veel woorden vuil maken. Een citaat van Rikkert Zuiderveld (uit zijn boek De slimme Rikkert) lijkt me voldoende:

Wie zich uitspreekt over goed en kwaad wordt gauw uitgescholden voor moralist. Door mensen die blijkbaar verstand hebben van goed en kwaad.

Kan het kwade niet zonder het goede? Wat is dat nou voor onzin? Dat is geen onzin. Dat vind ik niet alleen, dat is gewoon zo. Samenwerkende misdadigers moeten elkaar in bepaalde opzichten kunnen vertrouwen – als dat tegen blijkt te vallen, worden er zware straffen uitgedeeld, meestal definitieve. Hoort vertrouwen bij het kwade? Dat dacht ik toch niet! Meer woorden ga ik hier ook niet aan besteden, het is volstrekt evident.

Kan het goede niet zonder het kwade? Nou, dat kan dus prima! Dat werkte in Genesis 1 en 2, en het gaat weer werken als Openbaring 21, 22:1-5 en nog wat andere Bijbelteksten werkelijkheid worden.

Dus waar maak ik me druk om?

Om het feit dat mensen denken dat ze zèlf wel uit kunnen maken hoe ze de Bijbel willen uitleggen, dat ze de grenzen tussen goed en kwaad laten vervagen, kortom, om de zogenaamde ‘nieuwe hermeneutiek’.

Enkele artikelen:

Van veel mensen mag God wel bestaan, zolang Hij zich niet met ethische kwesties bemoeit.

Dat is ook een uitspraak van Rikkert Zuiderveld, uit het hierboven al genoemde boek. En nog eentje:

Wie denkt dat God vaak een oogje toeknijpt, hoopt vermoedelijk dat Hij op den duur helemaal niets meer ziet.

Voor zover ik kan bekijken – en ik kies er bewust voor om niet diplomatiek te formuleren – komt de nieuwe hermeneutiek er op neer dat je jezelf (en evt. je groep) ziet als de navel van het heelal, en net zolang rommelt met Bijbelteksten tot de Bijbel zegt wat jij wilt horen. Maar waar blijft God dan? Zie de uitspraken van Rikkert Zuiderveld hierboven.

Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

2 Petrus 1:20-21 NBV (klik hier voor dit gedeelte in de HSV).

Bij mensen met zo weinig eerbied voor God en Zijn Woord voel ik mij niet thuis; sterker nog, bij zulke mensen màg ik mij niet thuisvoelen, en wíl ik mij niet thuisvoelen. En ik weet niet welk gevoel overheerst; dat ik blij ben dat ik dit besef of dat ik absoluut niet blij ben dat ik dit besef…

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

6 december 2017: verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen; geen NBV maar HSV (reden).

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage