De ingekomen stukken worden behandeld

De ingekomen stukken worden behandeld, o.a. de besluiten van de synode te Dunville. De kerkenraad deelt de zorgen rondom deze ontwikkelingen.” Een citaat uit ons kerkblad van december.

Zomaar een korte opmerking. Wat zit er achter? Ik heb even gezocht met Google. Ik vond een artikel ‘Zusterkerkrelatie Noord-Amerika en GKv op scherp’ (inmiddels, 14 december 2017, niet meer te vinden), waarin wordt verwezen naar een document dat te downloaden is van de site van de Canadian & American Reformed Churches, van de pagina over de synode van Dunville; op die pagina zoeken met CRCA Netherlands Subcommittee Report to Synod Dunnville 2016 zou het betreffende rapport moeten opleveren, door er op te klikken zou je het moeten kunnen downloaden. Let op: het is in het Engels… Inmiddels, 14 december 2017, levert dit zoeken wel erg veel documenten op. Wellicht lukt het je zo: CRCA Netherlands Subcommittee Report to Synod Dunnville 2016.

… en het is geen kort document. Onze (geestelijke) broers en zussen in Canada en Noord-Amerika maken zich zorgen over heel wat zaken waar wij als GKv hier in Nederland mee bezig (geweest) zijn. En binnen de GKv maken mensen zich óók zorgen, getuige deze korte opmerking van onze kerkeraad in het verslag van zijn vergadering.

Op de website Man vrouw kerk vond ik een artikel van ds. Henk Folkers, waarin het o.a. gaat over de kerken in Amerika en Canada, en hoe de relatie met die kerken beïnvloed wordt door hoe we (hier) met de Bijbel omgaan. Maar er staat nog veel meer in. Ik citeer het laatste stukje van zijn artikel:

Ongelijkheid is de bron van macht en willekeur.
Daar is maar één remedie tegen, die het onbehagen uit je leven bant.
Die remedie is: in praktijk brengen van de basale wet van de christelijke liefde.
Die wet luidt als volgt: je moet God liefhebben boven alles en de ander uitnemender achten dan jezelf.
Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.“.

Goed om daar eens over na te denken. Hoe vul je dat in? En waarom op die manier? En, als je er toch over nadenkt, luidt dat tweede gebod niet dat je je medemens moet liefhebben als jezelf? Zit er verschil in de betekenissen van de formuleringen?

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage