Citeren uit en verwijzen naar de evangeliën

Als je een stukje uit de evangeliën citeert, of ernaar verwijst, welk evangelie heeft dan jouw voorkeur als er meerdere zijn die je zou kunnen gebruiken?

Het valt mij op dat ik zelf de neiging heb om bij Matteüs te beginnen, en dan te vervolgen met Marcus, Lucas en Johannes.

Hoe zit dat bij jou? Net als bij mij? Of heb je een ‘lievelingsevangelie’ waarnaar je als eerste verwijst?

Door mijn ‘stukjes-schrijverij’ wordt mijn gewoonte langzamerhand wat minder vast. En dat is maar goed ook, want er staan niet voor niks vier evangeliën in de Bijbel.

Natuurlijk moet er een voorbeeld bij! Lees eens Matteüs 22:37-40, en vergelijk dat met Marcus 12:29-31. Ik denk dat er vrij veel mensen zijn die niet weten dat het eerste gebod ‘het voornaamste’ genoemd wordt. Het hoeft niet, maar het zou kunnen gebeuren dat iemand aan de haal gaat met ‘ja, maar, die twee geboden zijn gelijk aan elkaar!’ of iets nog vrijzinnigers – dat is al gebeurd, zoek maar eens! Dat ‘aan de haal gaan’ is uiteraard niet de bedoeling, lijkt mij… Voor een toelichting op die laatste opmerking, zie o.a. deze vertaalaantekeningen bij de Nieuwe Bijbelvertaling.

Overigens staan de twee geboden ook in Lucas 10:27, maar dan uitgesproken door een wetgeleerde. (Je ziet, ik haal de evangeliën in hun volgorde aan… 😉 )

Heb je zelf ergens verschillen gevonden waardoor de bedoeling duidelijker is geworden? Of juist minder duidelijk?

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

2 december 2017: verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen: geen NBV maar HSV (reden).

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage