Als ik een teken van God zou krijgen…

Als ik een teken van God zou krijgen…

… ja, dan zou ik in Hem geloven!

… ja, dan zou mijn geloof versterkt worden!

Soms krijgen mensen een teken van God. Een vrij bekend voorbeeld is Gideon, lees maar eens Richteren (Rechters) 6:36-40. Hij kreeg er zelfs twee: de eerste keer was de wollen vacht nat, en de grond eromheen droog, en de tweede keer net andersom. Dan kun je natuurlijk gaan speculeren of de vacht vet was of niet, maar het was twee keer dezelfde vacht…

Mag je God om een teken vragen? Ik denk dat dat ook tegenwoordig nog mag. Maar of je het krijgt?

Eens werd onze Heer Jezus om een teken gevraagd, zie Matteüs 12:38-42 en Lucas 11:29-32. Hij gaf een heel ander teken dan waarom Hem gevraagd werd…

Heeft een teken krijgen zin? Lees maar eens Lucas 16:19-31, en dan in het bijzonder het laatste stukje: “Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”.

Voor ongelovigen heeft een teken dus geen zin, zoveel is wel duidelijk.

Maar voor gelovigen?

Lees eens Hebreeën 12:6-11. Het zal je maar overkomen… Is alles wat jou overkomt dan jouw schuld? Dat niet, lees maar Johannes 9:1-3. En vergeet niet dat net vóór Hebreeën 12 het bekende hoofdstuk 11 staat. En, heel belangrijk: God houdt van je als Hij je berispt. Heb je dat wel gezien? Verder zou je ook nog naar Johannes 15:2 kunnen kijken. Waar kies je voor als je iets overkomt? Lees eens Habakuk 3:17-18. En 1 Petrus 4:14.

Je zou dit ‘negatieve’ tekens kunnen noemen, omdat je iets ergs overkomt.

Kun je ook positieve tekens krijgen? Hoe weet je of je God kent? Lees 1 Johannes 2:3-11, en 1 Johannes 3. En vind je het moeilijk, lees dan nog eens hoofdstuk 3 vers 20.

Soms merk je bij jezelf dat je ‘beter’ bent geworden in sommige dingen, zie Galaten 5:22-23. Overigens, heb je wel gezien dat er ‘vrucht’ staat, dus enkelvoud? Kiezen, of zeggen dat je ‘nou eenmaal ergens niet goed in bent’ is er niet bij…

Wij hebben een complete Bijbel, en hebben daarmee alles wat we ‘nodig hebben voor ons heil’: we worden opgeroepen tot geloof in Jezus Christus.

Maar nu hebben we het nog niet gehad over tekens waar gelovigen om mogen vragen, heel specifiek voor hunzelf. Ik vraag me af of dat soort tekens er zijn, lees maar eens mijn stukje over Beproevingen doorstaan. Wees in ieder geval voorzichtig met iets zien als een teken van God, vooral als het heel sterk ‘in je eigen straatje’ past. Neem een voorbeeld aan wat ik over David heb geschreven in het zojuist genoemde stukje. Bedenk dat je een Bijbel hebt, waartegen je je eigen ‘ingevingen’ kunt controleren! En vergeet niet dat je kunt bidden… maar dan moet je wel openstaan voor Gods eventuele antwoord.

Dat neemt niet weg dat er wel bemoedigende gebeurtenissen plaatsvinden, waardoor je geloof versterkt kan worden. Er zijn heel wat ‘anekdotes’ over mensen die, volgens henzelf, alleen ergens liepen maar niet overvallen werden omdat er volgens degenen die de overval wilden plegen méér dan één persoon liep, zoals later duidelijk werd. Maar ongelovigen worden daar inderdaad niet gelovig van…

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

2 december 2017: verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen: geen NBV maar HSV (reden).

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage