Hij komt

Vandaag is het Hemelvaartsdag. Een dag vrij, en sommige mensen zijn bereid deze dag in te leveren voor b.v. een islamitische feestdag, of voor 5 mei (als jaarlijkse in plaats van vijfjaarlijkse vrije dag). Dat is hun goed recht, maar als ik ons aantal feestdagen vergelijk met aantallen in omringende landen, vind ik dat we 5 mei er gewoon bij moeten krijgen!

Maar … de titel van dit stukje? Hij komt? Jezus ging toch weg? Klopt, maar Hij heeft laten zeggen dat Hij op dezelfde manier terug zou komen als Hij weggegaan is. Lees maar na: Handelingen 1:9-11.

En als Hij terugkomt worden de doden opgewekt: zie 1 Tessalonicenzen 4:13-18. Dan verdwijnt de zonde, zie Openbaring 2122:5. En God zal bij de mensen wonen!

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage