Volg niet de levenswijze van de Egyptenaren

Volg niet de levenswijze van de Egyptenaren, bij wie je gewoond hebt, noch de levenswijze van de Kanaänieten, naar wie ik je breng.” Dat staat in Leviticus 18:3.

Het hoofdstuk eindigt met waarschuwingen van God waarom de Israëlieten de gruwelen van de Egyptenaren en de Kanaänieten niet moeten overnemen of nadoen: vers 24-30.

Tegenwoordig gaan er stemmen op die beweren dat alle regels die God van vers 6 tot en met vers 23 geeft dus in een context staan van (verboden) afgodendienst, omdat de Egyptenaren en de Kanaänieten deze gruwelen bedreven in dienst van hun afgoden. En aangezien wij nu niet meer aan afgodendienst doen, en in een andere cultuur leven…

Zou God dat werkelijk zo bedoeld hebben?

Laten we dat eens nader bekijken. Lees eens Leviticus 19:1 en 20:7-8, 23, 26. En dan zien we dat in Leviticus 20:9-21 zo’n beetje ‘hetzelfde rijtje’ genoemd wordt als in hoofdstuk 18:6-23.

En in hoofdstuk 20 worden ‘de andere volken’ nog wel genoemd, maar de hoofdzaak is dat het volk heilig moet zijn, omdat God heilig is. En aan dat laatste is niets veranderd.

Maar ik kan nog wel even doorgaan…

Als de farizeeën Jezus een vraag stellen over de scheidingsbrief, verwijst Hij naar het begin, zie Marcus 10:2-12. En met dat begin bedoelt Hij Genesis 2:24.

Maar dan hebben we het dus over regels voor getrouwde mensen…

Klopt! Maar Jezus heeft nog wel meer gezegd; kijk maar eens in Matteüs 5:27-28. Daar heeft Hij het ook tegen òngetrouwde mensen. God wil dat we heilig leven (1 Petrus 1:13-21).

Paulus betrekt in Efeziërs 5:22-32 de huwelijksverhouding tussen man en vrouw op Christus en de kerk. Natuurlijk kun je dat afdoen als een voorbeeld.

Ja, maar we mogen toch bij Jezus komen zoals we zijn? Dat is helemaal waar, maar hoe zijn we daarna? Lees maar eens Johannes 8:1-11, en dan vooral wat Jezus helemaal aan het eind van vers 11 zegt.

Maar hoe moet je dat dan doen? Volgens Visje: Jezus volgen? Laat Hem dan wel voorgaan! Achter Hem aangaan is oneindig veel beter dan je door vrome praatjes laten leiden.

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

9 december 2017: verwijzingen naar Bijbelteksten vervangen; geen NBV maar HSV (reden).

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage