Kruisig Hem!

Een kleine week geleden riepen ze nog ‘Hosanna!’…

Er is niets nieuws onder de zon: lees maar eens Prediker 4:16.

Maar hoe kwam het dat Pilatus iemand ter dood veroordeelde die hij zelf onschuldig vond? (Zie Johannes 19:6.)

Het is vrij waarschijnlijk dat Pilatus er ‘niet zo goed meer op stond’ bij zijn baas, de keizer in Rome. (Zie bijvoorbeeld dit stuk op Wikipedia (*),  in het bijzonder het stukje met de titel ‘Een voorzichtiger Pilatus’.)

Dus ondanks de waarschuwing van zijn vrouw (zie Matteüs 27:19) bezwijkt Pilatus onder de druk van de leiders van het volk, en laat Jezus kruisigen.

Een zwarte dag in de geschiedenis van de mensheid… of niet?

In Lucas 22:22 staat dat degene die Jezus verraadt er slecht afkomt. Voor de rest van de mensheid is het een goede dag; daarom noemen we deze dag ook Goede Vrijdag, toch? En die visie sluit ook aan bij de bekende woorden van Johannes 3:16.

Later neemt Pilatus een klein beetje wraak op de leiders van het volk. Hij heeft een bordje laten bevestigen bovenaan het kruis van Jezus. Op dat bordje staat “Jezus van Nazaret, koning van de Joden”. Vaak zie je dat op een crucifix afgekort (vanuit de latijnse tekst) tot INRI (zie Wikipedia). Maar de leiders van het volk willen een ander opschrift, namelijk dat Jezus gezègd heeft dat Hij de Koning van de Joden is. Maar dan reageert Pilatus met “Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.”.

Soms lijkt het allemaal toeval, wat er gebeurt. ‘Toevallig’ is er iemand aan het bewind in Jeruzalem die door de Joodse leiders kan worden ‘gechanteerd’.

Jezus heeft zelf het woord ‘toeval’ of ‘toevallig’ zelf ook wel eens gebruikt, zie b.v. Lucas 10 vanaf vers 25. En toch heeft God het allemaal in Zijn hand… Hij voert Zijn plan, dat Hij in Genesis 3:15 al met Adam en Eva gedeeld heeft, onweerstaanbaar uit.

(*) Vind je Wikipedia handig en/of nuttig? En wil je graag dat dit medium zonder advertenties beschikbaar is? Overweeg dan eens een kleine donatie. Met een euro of 2 per jaar per persoon kan het volgens de oprichter al uit om de site zonder advertenties beschikbaar te blijven stellen.

Reageren kan via e-mail; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

Laatste wijziging: 1 september 2019.
^
Homepage