Categoriearchief: Bijbel & geloof

De Bijbel is online weer beter toegankelijk

De titel van dit stukje is gelijk aan een kop in het Nederlands Dagblad van woensdag 9 november.

Ik citeer een stukje uit het ND (de links zijn van mij, en verwijzen naar Johannes 1):

Sinds dinsdag zijn de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling vrij beschikbaar, dus zonder dat gebruikers hoeven in te loggen.

De reden om de twee Bijbelvertalingen in begrijpelijk Nederlands onbelemmerd beschikbaar te stellen, is de missie van het NBG, stelt Buitenwerf: zo veel mogelijk mensen bereiken met de Bijbel.

Het valt me heel erg mee dat het zover gekomen is… (hier in de buurt zouden we zeggen: “Nou breekt mij de klomp!”). Ik heb het vanaf het begin dat de meeste vertalingen ‘achter slot’ gingen vreemd gevonden.

Ruim twee jaar geleden stelde het Bijbelgenootschap de regel in dat je tenminste € 25 per jaar moest betalen om online meer vertalingen dan alleen de NBV in te kunnen zien.

Op 27 oktober 2014 heb ik een e-mail gestuurd aan het Nederlands Bijbelgenootschap met de volgende tekst:

Geachte heer/mevrouw,

Ik vind het jammer dat het Nederlands Bijbelgenootschap de vertalingen op internet niet meer vrij ter beschikking stelt. Wij zijn al jarenlang donateur, en hebben ook de nodige Bijbelvertalingen in huis, maar ik denk er serieus over met het donateurschap te stoppen. De reden dat we ooit donateur geworden zijn is nl. dat van ons geld andere mensen (bijna) gratis een Bijbel zouden kunnen krijgen, of er gratis toegang toe zouden hebben.

Ik hoop dat u deze beleidswijziging wilt heroverwegen.

Met vriendelijke groet,

<naam en adres>

Ik kreeg op 13 november 2014 de volgende reactie van het Nederlands Bijbelgenootschap:

Geachte heer <achternaam>,

Hartelijk dank voor uw bericht en voor uw betrokkenheid bij het werk van het Bijbelgenootschap.

Sinds 15 oktober zijn de Nederlandse vertalingen van biblija.net overgegaan naar debijbel.nl. Onze directeur, Rieuwerd Buitenwerf, heeft de volgende reactie gegeven op vragen over de veranderingen:

‘Al ons werk wordt grotendeels gefinancierd door de leden en donateurs van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het zijn onze tienduizenden leden die het mogelijk maken dat er vertalingen in binnen- en buitenland gemaakt worden.

Ons werk is niet af. Er zijn nog heel veel talen waarin geen complete bijbel beschikbaar is. Samen met de United Bible Societies en lokale bijbelgenootschappen overal ter wereld willen we blijven werken aan goede vertalingen voor alle christenen. Ook willen we ervoor zorgen dat de Bijbel betaalbaar blijft voor alle christenen. In Nederland zien we dat de Bijbel steeds minder begrepen wordt. Het missionaire werk in het veld – mensen in contact brengen met God en met de Bijbel – lijkt ons primair de taak van kerken. Maar wij zorgen voor een goede Bijbel, voor achtergrondinformatie, voor producten die helpen om de Bijbel toegankelijk te maken, voor allerlei materiaal dat ingezet kan worden in missionair werk door kerken.

We doen dat al jaren, maar onze grote zorg is dat ons werk over tien, vijftien jaar niet meer mogelijk is. Mensen denken dat we ons werk kunnen financieren vanuit de verkoop van boeken. Maar dat is pertinent onwaar. Royalty’s vormen ongeveer 5-10% van de jaarlijkse inkomsten van het NBG. De rest komt uit lidmaatschappen, donaties en erfenissen. En jaar in jaar uit verliezen we leden, want onze achterban vergrijst. Zo komt onze missie onherroepelijk in gevaar. Het NBG staat voor kwalitatieve vertalingen wereldwijd, en voor betaalbare bijbels via diverse media. Dat willen we graag zo houden.

Het NBG was aan het begin van deze eeuw koploper in het online brengen van de Bijbel, via biblija.net. Biblija was een hulpmiddel naast het papieren boek. Er was nog geen smartphone, geen tablet… Enkele jaren geleden werd duidelijk dat er een nieuwe site nodig was. Voor de tablet en de smartphone kwamen apps beschikbaar waarin je de vertaling kon kopen, maar online bleef biblija.net achter voor de mobiele apparatuur. Daarom is de NBV via YouVersion tijdelijk online beschikbaar gesteld.

De afgelopen jaren zijn veel mensen voor een groot deel van hun leestijd van papier naar mobiele apparatuur overgestapt. We waren collectief gewend aan gratis op internet: gratis kranten, gratis muziek, gratis spelletjes, gratis bijbels. Maar we zien nu overal een verandering optreden: voor betrouwbare informatie moet betaald worden, via een abonnement of via aankoop. Soms is een deel van de informatie gratis, en moet er voor een ander deel betaald worden.

Toen debijbel.nl gemaakt werd, moesten we een beslissing nemen: stellen we alles zonder meer beschikbaar, of maken we de site deels gratis, en deels exclusief voor leden? We voelden de spanning: we willen de Bijbel, hét boek voor iedereen, gratis beschikbaar stellen én we willen onze rol in Nederland en daarbuiten blijven vervullen.

Al snel namen we de beslissing dat onze ‘standaardvertaling’, de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004, gewoon voor iedereen leesbaar moest blijven, ook voor niet-leden. We vinden het belangrijk dat ook in Nederland iedereen gratis online de Bijbel kan blijven lezen. Dat kan nu via een nieuw medium, debijbel.nl. Deze website presenteert de Nederlandse bijbels als onderdeel van het bredere bijbelwerk. De site stelt ons in staat in contact te treden met de bijbellezers – iets wat we heel belangrijk vinden. En de site biedt voor onze leden een extra: veel verdieping in de Bijbel, zodat de wereld van de Bijbel tot leven komt. Zo proberen we én de Bijbel toegankelijk te houden, zonder drempels, én duurzaam te zorgen voor een goede, betaalbare bijbel voor zoveel mogelijk christenen.

Allerlei organisaties maken gebruik van onze bijbelteksten – dat vinden we geweldig. Allerlei privépersonen doen dat, in hun kerk, via hun social media, in hun kringen, in hun missionair werk. Ook dat vinden we geweldig. Maar al deze mensen vinden de Bijbel een belangrijk boek, en al deze mensen wensen hun mede-christenen in en buiten Nederland ook een goede en betaalbare bijbel toe. Daarom vragen wij of die mensen ons werk willen steunen. Dat kan al vanaf €25 per jaar.

Zijn we op geld uit? Nee, we willen ons werk wereldwijd voortzetten: nog jarenlang zorgen voor goede en betaalbare bijbels voor alle christenen. Kwaliteit en betaalbaarheid kosten beide geld, en we hopen dat er mensen zijn die ons helpen om deze missie voort te zetten. Zijn we niet missionair? Natuurlijk wel: anders zouden we nooit de Bijbel in Gewone Taal hebben gemaakt. Maar missionair is niet gelijk aan gratis. Pakken we de NBV af? Nee – die blijft gewoon beschikbaar via debijbel.nl en via apps als BibleOn. Ontnemen we mensen de Bijbel? Dat al helemaal niet. Dat zouden we pas doen als we ons niet zouden inzetten om nieuwe supporters van het bijbelwerk te vinden.’

Vanaf volgende week zal de Nieuwe Bijbelvertaling te lezen zijn op bijbelgenootschap.nl. Voor deze website is geen registratie nodig.

Ik hoop dat deze informatie iets meer duidelijkheid geeft. Uiteraard hoor ik het graag als u nog vragen of opmerkingen heeft.

Met vriendelijke groet,

<naam en contactgegevens>

Daarop heb ik zelf nog een keer gereageerd:

Geachte <aanspreektitel achternaam>,

Dank voor uw bericht.

De reactie van uw directeur had ik al in een krant (ND) gezien.
Mij overtuigt deze reactie niet, net zomin als mij de redenering achter de salariëring van directeuren van goede doelen (https://www.bijbelgenootschap.nl/steun-ons/anbi/) overtuigt.

Wij konden ons de laatste tijd geen 25 euro per jaar voor het NBG permitteren – dan hadden we op andere zaken (b.v. Wycliffe) moeten korten. Als we online een overzicht willen van een aantal vertalingen naast elkaar zijn we daar dus nu wel toe gedwongen. Na  jaren van donateurschap waarvoor we nooit iets terug gehad hebben (en daar ook niet om gevraagd hebben) voel ik dit als verraad.

Iets anders is dat belastingaftrek alleen mag voor giften aan ANBI’s, en dan slechts als de gever er niets voor terugkrijgt. De eerste 25 euro van een donatie aan het NBG zal dan dus niet meer aftrekbaar zijn van de belasting. De belastingdienst heeft dat ongetwijfeld nu nog niet door, maar dat gaat wel komen. Het is misschien handig dat u er alvast rekening mee gaat houden, net als b.v. ROVER doet.

Met vriendelijke groet,

<naam>

Hierop heb ik geen reactie meer gehad. (De informatie die achter www.bijbelgenootschap.nl/steun-ons/anbi zat zit er nu – 11 november 2016 – niet meer op die manier achter. Er stond iets over de salariëring van directeuren van goede doelen – ik vind dat die een heel stuk lager kan voor organisaties die voor een groot deel van donaties moeten bestaan.)

Zoals ik al verwacht had – een pessimist is een optimist met een realistische visie op de werkelijkheid 😉 – veranderde er niets.

Wèl kreeg ik een betalingsverzoek – we waren tenslotte al jaren donateur, en hadden ons niet expliciet afgemeld (ik verwachtte immers nog een reactie).

Hierop heb ik als volgt gereageerd:

Geachte heer/mevrouw,

Gezien de discussie die u en ik n.a.v. de wijziging m.b.t. het beleid betreffende bijbelvertalingen op internet hebben gehad en het feit dat wij het niet meer kunnen opbrengen hierbij het verzoek ons uit te schrijven als lid.

Mocht u over dit jaar contributie van ons verwachten, dan trekt u dat maar af van voorgaande jaren toen we nog ‘rijk’ waren en een redelijk bedrag hebben overgemaakt.

Met vriendelijke groet,

<naam en adres>

Als je wèl een gratis account neemt krijg je er nog twee extra vertalingen bij.

Merkwaardig, ja hoogst merkwaardig, zou de Schaduw zeggen.

P.S. Voorzover mij bekend heeft de belastingdienst nog steeds niks door als het gaat om het aftrekken van ‘giften’ waarvoor je wel degelijk iets terugkrijgt. Zo af en toe zie ik de constructie wel eens meer…